Archiv Masarykovy univerzity v Brně

Publikováno 11. 10. 2019

Archiv Masarykovy univerzity je specializovaným archivem zařazeným v síti veřejných archivů České republiky. Rozsahem svých fondů se řadí na druhé místo mezi archivy vysokých škol a počtem svých fondů (takřka 200 archivních fondů a sbírek) všechny ostatní archivy této kategorie výrazně převyšuje. Posláním Archivu MU je především všestranná péče o archiválie vzniklé z činnosti MU a jejích součástí. Archiv je získává převážně na základě skartačního řízení. Mimoto archiv získává darem, případně zakoupením, osobní fondy významných vědeckých a pedagogických osobností, které jsou významným pramenem nejen pro biografii konkrétní osoby, ale také pro dějiny vědy a pro historii univerzity. Archiv MU je odborným a vědeckým pracovištěm univerzity. Kromě vlastní archivní činnosti (přejímání dokumentů, archivní zpracování a všestranná péče o archivní fondy) provádí výzkum v oblasti dějin univerzity a oborů na ní zastoupených. Na základě zákona o archivnictví dohlíží na výkon spisové služby na pracovištích MU. Vystavuje rovněž druhopisy, výpisy, opisy a potvrzení ze studijní dokumentace uložené v archivu.