Archiv Kanceláře prezidenta republiky

Publikováno 11. 10. 2019

Archiv Kanceláře prezidenta republiky přebírá, odborně zpracovává a zpřístupňuje písemnosti vzniklé činností Kanceláře prezidenta republiky; měřeno v běžných metrech jsou v depozitářích archivu uloženy archívní materiály a dokumentace v rozsahu téměř 1 000 b.m. V rámci archivní sítě České republiky je Archiv Kanceláře prezidenta republiky zařazen mezi specializované archivy.