Architektky

Publikováno 5. 9. 2022

Architektky, z. s., představují komunitu, která spojuje ženy působící v oblasti stavební kultury. Upozorňuje na nerovnosti, kterým čelí různé skupiny v rámci architektonické profese, a hledáme cesty ke spravedlivějším možnostem uvnitř oboru.

Cílem Architektek je větší pestrost v oborovém zastoupení, otevřenost architektury vůči různorodým životním cestám a vytváření laskavého, naslouchajícího prostředí.