Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha

Publikováno 11. 10. 2019

ARÚ je institucí soustřeďující největší počet profesionálních pracovníků v oboru archeologie v Čechách. Tématem jejich studia jsou archeologické prameny vypovídající o životě člověka a vývoji společnosti od paleolitu až po novověk, které byly a jsou získávány především na území České republiky.