Archeologické centrum Olomouc

Publikováno 11. 10. 2019

Účelem organizace je podílet se na ochraně a záchraně movitých a nemovitých archeologických památek na území Olomouckého kraje. Hlavní předmět činnosti spočívá v: realizaci předstihových a záchranných archeologických výzkumů na území Olomouckého kraje; evidenci a dokumentaci archeologických akcí, nálezů a nalezišť; uchovávání nálezů po dobu jejich odborného a technického zpracování; prezentaci výsledků výzkumů veřejnosti; osvětové a metodické činnosti v oblasti archeologie ve spolupráci s ostatními archeologickými pracovišti a kulturními organizacemi.