ARA ART

Publikováno 23. 3. 2021

Sdružení mladých lidí, kteří se zabývají uměleckou tvorbou a pořádáním kulturních akcí se sociálním rozměrem a přesahem. Hlavním polem působnosti je především hudební a divadelní tvorba, ale nebojí se experimentovat i s jinými uměleckými formami. Kromě všeobecných kulturních a společenských aktivit je speciálním tématem ARA ART romská lgbt menšina a problematika tzv. trojí diskriminace.