Anticena Skřipec

Publikováno 11. 10. 2019

Anticena Skřipec se každoročně udílí překladovému dílu, které výrazně porušilo požadavky kladené na překlad z cizího jazyka do češtiny. Jednotlivá díla, kandidující na anticenu, shromažďuje a hodnotí nezávislá porota. Její konečný verdikt schvaluje výbor Obce překladatelů. Skřipec se uděluje za umělecký překlad, Skřipeček za překlad nebeletristický.