Akademie heraldických nauk České republiky

Publikováno 11. 10. 2019

Cílem Akademie je podpora bádání v oblasti pomocných věd historických, zejména pak heraldiky, genealogie, faleristiky, vexilologie a sfragistiky. Za tímto účelem Akademie organizuje výměnu informací mezi členy, zejména pak pořádáním přednášek, vydáváním odborných publikací a časopisů, a provozováním webových stránek. Akademie vydává odborná stanoviska v oboru heraldiky a může registrovat erby, pečetě, vlajky a odznaky.