Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl (ALMA)

Publikováno 11. 10. 2019

Společné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze a Ústavu anorganické chemie AV ČR. ALMA je laboratoř aplikovaného výzkumu v oboru památkové péče. Vyvíjí, ověřuje a aplikuje metody anorganické a organické mikroanalýzy vzorků z uměleckých předmětů. Specializuje se především na analýzu pigmentů a pojiv v barevné vrstvě malířských děl. Nové poznatky výzkumu jsou přímo integrovány do komplexního posouzení výtvarného díla z hlediska techniky malby, stáří a autorské pravosti. Do restaurátorské praxe jsou aplikovány s podporou grantových prostředků. Laboratoř nemá komerční charakter.


Pracoviště AVU – materiálový průzkum pro restaurátory.