Agosto Foundation

Publikováno 11. 10. 2019

Nadace svou činností podporuje širokou škálu projektů, které si kladou za cíl kultivovat společenské povědomí a rozvíjet různé formy kulturní obory. Činnost mimo jiné zahrnuje: rezidenční pobyty, granty, společenské akce a vydávání publikací.