1_7 Gallery

Publikováno 11. 10. 2019

Výlohy bývalého módního domu Ostravica Textilia věnované současnému umění. Koncepce je založena na využití výkladních skříní jako výstavního prostoru, umělec si vybere počet vitrín, na základě svého scénáře je vyplní. Číslo výlohy se stane na krátkou dobu osobní značkou umělce, pod kterou je prezentovaný po celou dobu výstavy.