Přihlášení
Login:

Heslo:

Institut umění - Divadelní ústav
Celetná 17
110 00 Praha 1
T 224 809 134
info@institutumeni.cz


Evropská společenství

Zelená kniha − Uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví.
Brusel: Evropská komise, 2010.

Communication on a European Agenda for Culture in a Globalizing World. (dokument MS Word)Communication on a European Agenda for Culture in a Globalizing World.
Brussels: The European Commission, 2007. Česká verze je k dispozici zde (dokument MS Word)zde. Sdělení je doplněno doprovodným dokumentem Evropské komise Inventory of Community Actions in the Field of Culture (dokument MS Word)Inventory of Community Actions in the Field of Culture. S dokumentem souvisí Work Plan For Culture 2008−2010 (Pracovní plán pro kulturu na roky 2008−2010).

Leipzig Charter on Sustainable European Cities (přijata v rámci německého předsednictví v Evropské radě Evropské unie v květnu 2007)
www.eu2007.de/en/News/download_docs/Mai/0524-AN/075DokumentLeipzigCharta.pdf

Follow-up of Non-Legislative Parliamentary Resolutions on Culture and Education 2000−2005. (dokument Adobe PDF)Follow-up of Non-Legislative Parliamentary Resolutions on Culture and Education 2000−2005.
Brussels: Directorate General Internal Policies of the European Union, 2006.

European Charter for the Development and the Take-up of Film Online (2006)
http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/other_actions/film_online_en.pdf

Lisabonská strategie.
Evropská společenství, 2000.
www.evropska-unie.cz/cz/article.asp?id=2377

Lisabonská strategie a ČR.
Webová stránka Úřadu vlády ČR, obsahující národní dokumenty vztahující se k Lisabonskému procesu.
http://wtd.vlada.cz/scripts/detail.php?id=4575

Implementing the Work Plan on European Co-operation in the Field of Culture: European Added Value and Mobility of Persons and Circulation of Works in the Cultural Sector.
Rozhodnutí Evropské rady z 19. prosince 2002.
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/c_013/c_01320030118en00050007.pdf

 

Rada Evropy


Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy.

Rada Evropy, Granada 1985.
Umluva_o_ochrane_architektonickeho_dedictvi_Evropy.doc (70.0 KB)

Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy.
Rada Evropy, Valletta 1992.
Rada Evropy, Umluva_o_ochrane_archeologickeho_dedictvi_Evropy.doc (76.0 KB)

Směrnice o televizi bez hranic 89/552/EHS ve znění 97/36/EHS.
Smernice_Televize_bez_hranic.doc (178.5 KB)

Evropská úmluva o filmové koprodukci ze dne 2. října 1992.
Štrasburk, 2. října 1992.
Evropska_umluva_o_filmove_koprodukci.doc (84.5 KB)

Doporučení Evropského parlamentu a Rady o filmovém dědictví a konkurenceschopnosti příbuzných průmyslových odvětví (2005/865/ES).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2005/l_323/l_32320051209cs00570061.pdf
doporuceni-filmove dedictvi.pdf (393.2 KB)

« zpět | nahoru