Vyhledávání v adresáři

OborTypŽánrKraj
 
 
 
         
Text 
Víceslovné výrazy doporučujeme zadávat v uvozovkách.
Zobrazená 1 - 10 položka z 114 celkem.

1_7 Gallery

Zpřístupnili jsme výlohy bývalého módního domu Ostravica Textilia současnému umění. Periferii místa, které obléklo několik generací od hlavy až k patě využijeme ve prospěch prezentace umělců. Projev na nevyužitém místě v centru Ostravy, které je momentálně zónou, kde se střetávají proudy projektů rozličného ražení. Zavedení umění do veřejného prostoru oživuje všednost při průchodu. Městem, daná lokace se stane open space pro setkání a prezentaci tvorby. Koncepce je založena na využití výkladních skříní jako výstavního prostoru, umělec si vybere počet vitrín, na základě svého scénáře je vyplní. Číslo výlohy se stane na krátkou dobu osobní značkou umělce, pod kterou je prezentovaný po celou dobu výstavy. Dešifrování a nabourání všednosti, vytvoření nové reality za sklem, fiktivního prostoru a místa pro diskuzi.
náměstí Dr. Edvarda Beneše
702 00 Ostrava
1gallery7@gmail.com

cs-cz.facebook.com/pages/1_7-gallery/363290440386122


Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl (ALMA)

Společné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze a Ústavu anorganické chemie AV ČR. ALMA je laboratoř aplikovaného výzkumu v oboru památkové péče. Vyvíjí, ověřuje a aplikuje metody anorganické a organické mikroanalýzy vzorků z uměleckých předmětů. Specializuje se především na analýzu pigmentů a pojiv v barevné vrstvě malířských děl. Nové poznatky výzkumu jsou přímo integrovány do komplexního posouzení výtvarného díla z hlediska techniky malby, stáří a autorské pravosti. Do restaurátorské praxe jsou aplikovány s podporou grantových prostředků. Laboratoř nemá komerční charakter.

Pracoviště AVU – materiálový průzkum pro restaurátory.


AVU Praha, Laboratoř ALMA
Rozvojová 269
165 00 Praha 6
T  233,087,267
T  723,065,425
hradilovaj@volny.cz, janka@avu.cz

Janka Hradilová

www.alma-lab.cz


Anymous art, nezávislé sdružení autorů

ANYMOUS PERFORMANCE - umělecký projekt pro městská & internetová veřejná místa. Festival v Plzni.
Kyjevská 36
326 00 Plzeň
anymous@email.cz

www.anymous.com

Termín a místo konání
1x ročně
Květen
Plzeň

Pořadatel
Anymous art, nezávislé sdružení autorů

Vizuální umění > Instituce, asociace; festivaly
Víceoborové > Instituce, asociace; festivaly
Divadlo > Instituce, asociace; festivaly


Arbor vitae societas

Společnost Arbor vitae byla založena roku 1992. Od svého založení se věnuje vydávání publikací o výtvarném umění, pořádání a produkci výstav.
Nezabudická 104
252 30 Řevnice
T  224,325,224
F  224,311,148
info@arborvitae.eu

www.arborvitae.eu


Archiv Národní galerie

Archiv Národní galerie (ANG), je specializované odborné pracoviště, které se věnuje získávání, zpracování, ochraně a zpřístupňování archivních dokumentů, které vypovídají o vývoji výtvarného umění. ANG shromažďuje dokumenty, které vznikly na půdě Národní galerie v Praze a jejích právních předchůdců, a také písemné pozůstalosti výtvarných umělců, sběratelů, historiků, teoretiků a kritiků umění.
Adresa pro korespondenci: Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
Schwarzenberský palác
Hradčanské nám. 2
118 00 Praha 1
T  233,081,734
sekyrka@ngprague.cz

www.mc-galerie.cz/Archiv-NG, www.ngprague.cz/cz/136/sekce/archiv


Ars Kontakt

ARSkontakt je organizací věnující se cíleně podpoře výtvarného umění mladých autorů. Od svého vzniku v roce 2003 každoročně organizuje Konfrontační přehlídku výtvarného umění mladých autorů spojenou s cenou ARSkontakt. Ta je udílena třem nejzajímavějším autorům a s ní i samostatná výstava a finanční odměna podporující rozvoj jejich další tvorby. Galerie funguje v rámci agenturní činnosti na webových stránkách, kde v měsíční frekvenci probíhají výstavy výtvarníků mladší generace, představení tvorby jednotlivých autorů okruhu ARSkontaktu a informační servis zaměřený na novinky z oblasti výtvarného umění.
Štěpánská 16
110 00 Praha
T  605,979,580
k.tuckova@gmail.com

Kateřina Tučková
T  605 979 580
k.tuckova@arskontakt.org

www.arskontakt.org


ARTATAK Galerie

Úkolem Galerie ARTATAK je umožnit nejlepším umělcům tvořit vrcholná díla a pomoci jim propagovat jejich tvorbu na mezinárodním poli. Galerie propaguje umělce pracující s nejrůznějšími médii a materiály včetně malby, soch, mixed media, skla, graffity, dřevosochařství a video umění. Základem koncepce OPEN ART je rozsah aktivit ARTATAK galerie sahající od vystavování kvalitních soudobých klasiků k objevování nových talentů a jejiich podpoře jakož i organizaci výstav i neziskovývch akcí a doprovodných koncertů, divadel etc.
Sídlo galerie: Bystrá 761 (Hala 12), 193 00 Praha - Horní Počernice
Kancelář:
Křesomyslova 23
140 00 Praha 4
T  605,246,425
artatak.gallery@gmail.com

www.artatak.cz

Termín a místo konání
1x ročně
červen, červenec
Praha, Křesomyslova 23

Pořadatel
ARTATAk Galerie

Vizuální umění > galerie, muzea, síně; periodické akce, veletrhy; odkazy; Instituce, asociace


Artlink

Art Link pořádá a produkuje umělecké výstavy a s uměním související projekty od koncepce k realizaci včetně doplňkových programů, jako jsou kurzy, naučné a edukativní aktivity, mezinárodní konference, filmové projekce atd.
Vítovcova 32
147 00 Praha 4
T  777,015,700
info@artlink.cz, irena@artlink.cz

www.artlink.cz


Artotéka města Plzně

Artoka města Plzně je systémovým projektem podpory výtvarného umění ve městě Plzni, který doplňuje dotační a grantovou podporu současné umělecké tvorby ve městě. Jedná se o každoročně doplňovaný soubor uměleckých děl, který je vytvářen za účelem prezentace současného umění ve veřejných prostorách plzeňského magistrátu. Tento soubor pak slouží jako živá kolekce současného výtvarného umění vznikajícího ve městě Plzni nebo uměleckých děl a umělců s přímou vazbou na město Plzeň.
Magistrát města Plzně - Odbor kultury
Kopeckého sady 11
306 32 Plzeň
T  378,033,040
F  378,033,042
info@artotekaplzen.cz

www.artotekaplzen.cz


Asociace českých nábytkářů

Posláním a cílem Asociace je podpora a zastupování společných zájmů českých právnických a fyzických osob, které se zabývají výrobou nábytku v České republice.
Na Poříčí 12
110 00 Praha
T  222,313,640
T  777,294,404
F  222,313,640
acn@czechfurniture.com

www.czechfurniture.com


Zobrazená 1 - 10 položka z 114 celkem.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10   

« zpět | nahoru