Vyhledávání v adresáři

OborTypŽánrKraj
 
 
 
         
Text 
Víceslovné výrazy doporučujeme zadávat v uvozovkách.
Zobrazená 1 - 10 položka z 49 celkem.

AFiS - Asociace Film a Sociologie

AFiS (Asociace Film & Sociologie) je zaměřena hlavně na tvorbu a produkci dokumentárních filmů, sociologických studií, pořádání tematických seminářů a filmových přehlídek. Nadační fond Film & Sociologie se věnuje především grantové činnosti.
Fakturační adresa: Kříženeckého nám. 322, 152 00 Praha 5
Pod Zvonařkou 10
120 00 Praha 2
T  222,564,061
T  222,561,411
F  222,561,410
fas@seznam.cz

Jarmila Poláková

www.afis.cz/index.html


Auxilia

Nadace vyhlašuje pravidelně otevřené veřejné grantové řízení na rozdělení finančních prostředků z výnosů Nadačního investičního fondu (NIF) na téma Propagace neziskové organizace a jejích aktivit - podporovány jsou koncové produkty propagace, např. vytvoření www stránek, veřejné prezentace organizace, mediální kampaně, tisky informačních a propagačních materiálů, natočení rozhlasového spotu apod.
Malé nám. 12
110 00 Praha 1
T  224,239,876
T  725,800,242
F  224,239,875
prchalova@auxilia.cz

Hana Prchalová
T  224 239 876
prchalova@auxilia.cz

www.auxilia.cz


Česko-německý fond budoucnosti

Posláním Fondu budoucnosti je všestranně podpořit porozumění mezi Čechy a Němci. V souladu s jeho stanovami fond poskytuje za tímto účelem finanční podporu partnerským projektům z obou zemí. Česko-německý fond budoucnosti je mezistátní instituce, jež je konkrétním výsledkem Česko-německé deklarace z 21. ledna 1997. Podepsáním Statutu českou a německou vládou byl založen dne 29.12. 1997 jakožto nadační fond podle českého práva se sídlem v Praze. Česko-německý fond budoucnosti podporuje na základě svých stanov projekty s česko – německou tematikou, případně záměry, které jsou založeny na této bázi. Projekty se mohou týkat nejrůznějších oblastí, od kultury a vědy přes vzdělávací programy, mládežnické akce až po ekologii. Důležitá a zásadní je ve všech těchto oblastech česko – německá spolupráce, která musí být ve všech podporovaných projektech zřetelná. Žádosti o podporu projektů přijímá sekretariát Fondu budoucnosti, o poskytnutí podpory rozhoduje správní rada Fondu, která zasedá čtyřikrát do roka.
Na Kazance 634/7
171 00 Praha
T  283,850,512
T  283,850,513
F  283,850,503
info@fb.cz

www.fondbudoucnosti.cz


Eurimages

Eurimages je fond Rady Evropy zaměřený na finanční podporu koprodukce evropských filmů.
Avenue de l'Europe
670 75 Strasbourg Cedex

Francie
T  +33 388,412,640
F  +33 388,412,760
eurimages@coe.int

www.coe.int/T/DG4/Eurimages/Default_en.asp


Filmová nadace RWE & Barrandov Studio

Nadace vypisuje dvakrát ročně výběrové řízení na podporu scénáristické přípravy filmové tvorby a jednou ročně na podporu literární přípravy televizní dramatické tvorby. Na základě žádostí předložených do těchto konkurzů uděluje nadace příspěvky na vytvoření, dokončení nebo úpravu vybraných filmových literárních děl.
Barrandov Studio a.s.
Kříženeckého nám. 322
152 00 Praha 5
T  267,072,012
T  602,702,319
info@filmovanadace.cz

www.filmovanadace.cz


Fond rozvoje vysokých škol

Fond představuje finanční prostředky, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR po vyjádření Rady vysokých škol každoročně vyčleňuje z rozpočtu vysokých škol. Finančními prostředky jsou dotovány projekty, které jsou zaměřeny na rozvoj vysokého školství a tvůrčím způsobem rozvíjejí vzdělávací činnost na vysokých školách v působnosti MŠMT ČR. Činnost orgánů Fondu zabezpečuje Agentura Rady vysokých škol.
Agentura Rady vysokých škol
José Martího 31
162 52 Praha 6
T  220,172,148
F  220,560,221
frvs@ftvs.cuni.cz

www.frvs.cz


Fond T-Mobile

Fond T-Mobile podporuje mj. aktivity zaměřené na zlepšení sociálního a kulturního prostředí jako například:

  • péče o drobné kulturní památky, obnova místních kulturních tradic či obecního nebo společenského života, podpora nekomerčních kulturních akcí
  • zájmová a volnočasová činnost mládeže, posílení komunitní role místních muzeí, knihoven a škol

Žadatelé musí působit a projekt realizovat na území městské části Praha 11, okresu Hradec Králové nebo okresu Louny.

Kontakt: (pro Hradec Králové a MČ Praha 11) Nadace VIA, Jelení 195/9, 118 00 Praha 1, T 233 113 370, via@nadacevia.cz; (pro Louny) Komunitní nadace Euroregionu Labe, Koněvova 1697/18, 400 01 Ústí nad Labem, T 475 208 258, info@komunitninadace.cz 


T-Mobile Czech Republic a. s.
Tomíčkova 2144/1
149 00 Praha 4
sponzoring@t-mobile.cz

t-mobile.cz


Goethe-Institut Prag

Goethův institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností podporující znalost německého jazyka v zahraničí a pěstující mezinárodní kulturní spolupráci. Informováním o kulturním, společenském a politickém životě zprostředkovává komplexní obraz SRN.
Masarykovo nábřeží 32
110 00 Praha 1
T  221,962,111
F  221,962,250
info@prag.goethe.org

www.goethe.de/prag


Institut français de Prague

Francouzský institut v Praze (IFP) plní dvě základní funkce: šíří francouzský jazyk a kulturu v rozmanitých podobách s důrazem na moderní vývoj a podílí se v rámci projektů spolupráce na kulturním životě hostitelské země. V České republice je tento záměr naplňován prostřednictvím tří okruhů činnosti, kdy institut plní roli jazykového a kulturního centra, umělecké a kulturní platformy a centra kulturního života a setkávání.


Štěpánská 35
111 21 Praha 1
T  221,401,011
F  221,401,049
ifp@ifp.cz

www.ifp.cz


Institut umění - Divadelní ústav

Institut umění vypisuje několikrát ročně výměnné rezidenční pobyty pro výtvarníky, scénografy, hudebníky, tanečníky apod. Některé z partnerských rezidenčních center se průběžně obměňují. Institut umění hradí většinou náklady spojené s pobytem zahraničního umělce v České republice, výjimečně spolufinancuje i pobyt českého umělce v zahraničí (např. Mexiko, Portugalsko, Německo). Institut umění dále vypisuje výzvy pro zájemce z oblasti vizuálního umění a scénografie o pobyt v ateliéru Egon Schiele Art Centra v Českém Krumlově; pobyty jsou určeny mladým umělcům do 35 let a studentům závěrečného ročníku vysoké umělecké školy.
Celetná 17
110 00 Praha 1
T  224,809,116
F  224,811,452
marketa.cerna@institutumeni.cz, info@institutumeni.cz

www.idu.cz


Zobrazená 1 - 10 položka z 49 celkem.
1 | 2 | 3 | 4 | 5   

« zpět | nahoru