/ adresář / eu a zahraničí

Literatura 

European Booksellers Federation (EBF)

Cílem Evropské federace knihkupců je hájit zájmy knihkupců v rámci Evropské unie, posilovat vztahy mezi asociacemi knihkupců a pomáhat jim zvyšovat profesionální úroveň.

Rue de la Science 10, B-1000 Brussels
eurobooks@skynet.be

www.ebf-eu.org

 

European Council of Literary Translators´ Associations (CEATL)

Evropská rada asociací literárních překladatelů je platformou pro asociace překladatelů evropských zemí.

Maison du livre/VAV, Te Boelaerlei 37, 2140 Borgerhout, Belgium
ctls@skynet.be

www.ceatl.eu

 

European Writers' Council (EWC)

European Writers' Council sdružuje evropské spisovatele a překladatele. Council zároveň hájí jejich profesní zájmy.

Myriam Diocaretz 
87, rue du Prince Royal, B-1050 Bruxelles 
EWC-Secretariat@inter.nl.net

www.europeanwriterscouncil.eu

 

Federation Of European Publishers (FEP)

Federace evropských nakladatelů je zastřešující organizací pro asociace knižních nakladatelů. Hájí zájmy nakladatelů na úrovni Evropské unie.

31 rue Montoyer box 8, 1000 Brussels
info@fep-fee.eu

www.fep-fee.eu

 
Halma

Evropská síť literárních center Halma. Hlavním cílem je organizace rezidenčních pobytů pro literáty (spisovatelů, překladatelů, editorů a literárních vědců). V České republice je členem Halmy Institut umění.

HALMA - Das europäische Netzwerk literarischer Zentren e.V.
Karl-Kunger-Str. 55, D-12435 Berlin
mail@halma-network.eu 

www.halma-network.eu

 

 
International Federation Of Reproduction Rights Organisations

(IFRRO)

Organizace hájí práva autorů uměleckých děl tím, že vystupuje proti jejich nezákonnému reprodukování. Zabývá se řešením právních otázek, které jsou s touto problematikou spojeny.

Rue Joseph II, 9-13, B-1000 Brussels
secretariat@ifrro.org

www.ifrro.org

 

International Federation of Translators (FIT)

FIT je mezinárodní federace asociací překladatelů a tlumočníků. Sdružuje více než 100 asociací na celém světě. Federace hájí práva zájmy překladatelů.

Aeschenvorstadt 71, CH-4051 Basel, Switzerland 
secretariat@fit-ift.org

www.fit-ift.org 

 

International Pen

Mezinárodní PEN Klub je zastřešující organizací pro spisovatele. V současnosti má více než 140 center ve více než 100 zemích. Je zvláštním konzultantem pro UNESCO a OSN. Jeho hlavním cílem je dodržování svobody vyjadřování, slova a svobodného života člověka.

Brownlow House, 50-51 High Holborn, London WC1V 6ER
info@pen-international.org

www.internationalpen.org.uk

 

Český PEN klub

Český PEN má téměř 200 členů. Jeho nejvýznamnějším výborem je výbor pro vězněné spisovatele.

České centrum Mezinárodního PEN klubu, Klementinum 190 /5. patro/, P.O.Box 123, 110 00 Praha 1
centrum@pen.cz

www.pen.cz