/ adresář / eu a zahraničí

Hudba 

Association Européene des Conservatoires, Académies de musique et musikhochschulen (AEC)

Evropská asociace konzervatoří, hudebních akademií a vysokých škol je sítí, která zastupuje zájmy institucí zabývajících se hudebním vzděláváním.

20, Avenue des Celtes / Keltenlaan 20, 1040 Etterbeek, Brussels, Belgium
info@aec-music.eu  

www.aecinfo.org

 

Česká hudební rada (ČHR)

ČHR je členem EMC (Evropské hudební rady). Sdružuje důležité hudební organizace v ČR. Sekretariát ČHR je v současnosti součástí Institutu umění. Spolupracuje s Ministerstvem kultury a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Sdílí a rozvíjí témata Evropské a Mezinárodní hudební rady: koncepce kulturní politiky, optimalizace hudebního školství a podpora soudobé tvorby.

Celetná 17, 110 00 Praha 1
lenka.dohnalova@divadlo.cz

www.chr.nipax.cz

 

Europa Cantat - European choral association

Europa Cantat - European Choral Association je největší organizací věnující se chorálové hudbě v Evropě. Funguje jako otevřená platforma pro sbory, zpěváky, dirigenty, skladatele a manažery. Organizuje festivaly, soutěže a koncerty.

c/o Haus der Kultur, Weberstr. 59a, 53113 Bonn, Germany
info@EuropeanChoralAssociation.org

www.europeanchoralassociation.org 

 

European Association of Artists Managers (AEAA)

Evropská asociace uměleckých manažerů sdružuje koncertní agenty, impresária a manažery.

c/o European House for Culture, Plade Flagey 18, B-1050 Bruxelles
ahampl@aeaa.info

www.aeaa.info

 

European Association of Youth Orchestras (EAYO)

Evropská asociace orchestrů mladých hudebníků. Asociace funguje jako síť organizující mládežnické orchestry po Evropě.

Otterswijk 13, NL-7701 PC Dedemsvaart, Netherlands
info@eayo.org

www.eayo.org

 

European Federation of National Youth Orchestras (EFNYO)

Evropská federace národních orchestrů mladých hudebníků. Federace slouží jako platforma pro výměnu zkušeností s vedením orchestrů složených z mladých hudebníků.

c/o Wiener Jeunesse Orchester
Vivenotweg 12, A-3411 Klosterneuburg
info@efnyo.org

www.efnyo.org


European Music Council (EMC)

Evropská hudební rada EMC je regionální skupina IMC. Je platformou evropských národních hudebních rad a organizací z různých hudebních oblastí.

Haus der Kultur, Weberstr. 59a, D-53113 Bonn
info@emc-imc.org

www.emc-imc.org

 

European Music Office (EMO)

Mezinárodní asociace podporující hudební diverzitu v Evropě a zastupující zájmy evropských profesionálních hudebníků. Sdružuje dohromady mezinárodní a národní profesionální organizace, asociace a federace z hudebního sektoru Evropě.

Rue du Trône 51, B - 1050 Brussels, Belgium
info@emo.org

www.emo.org

 

European Network for Opera and Dance Education (RESEO)

Evropská síť pro vzdělávací programy v opeře a tanci. Jejími členy jsou operní domy a taneční soubory. Jedná se o evropskou platformu pro rozvoj operního vzdělávání prostřednictvím výzkumu, lobbingu a konkrétních projektů.

Rue Léopold 23, 1000 Brussels, Belgium
reseo@reseo.org

www.reseo.org

 

European Opera Centre

Organizace napomáhá rozvoji opery napříč Evropou a zároveň poskytuje vzdělání talentovaným profesionálům, kteří se věnují opernímu umění.

1 Haigh Street, Liverpool L3 8QB United Kingdom 

www.operaeurope.eu

 

European Union Baroque Orchestra (EUBO)

Orchestr složený z mladých hudebníků. Obsazení orchestru se mění každý rok.

Hordley, Wootton, Woodstock OX20 1EP, United Kingdom
info@eubo.org.uk

www.eubo.org.uk

 

European Union Jazz Youth Orchestra (Swinging Europe)

European Union Jazz Youth Orchestra podporuje mladé jazzové hudebníky, kteří mají možnost hrát ve velkých orchestrech.

DSI Swinging Europe, Nørregade 7D, 7400 Herning, Denmark
info@swinging-europe.dk

www.swinging-europe.org

 

European Union Youth Orchestra

Orchestr mladých hudebníků.

6A Pont Street, London, SW1X 9EL, United Kingdom
info@euyo.org.uk

www.euyo.org.uk

 

Federation of Film & Audiovisual Composers of Europe (FFACE)

Federace evropských filmových a audiovizuálních skladatelů. Cílem je usnadňovat výměnu a mobilitu v rámci mezinárodních koprodukcí.

Espace Altura, 46 rue St Antoine, 75004 Paris, France
info@fface.org

www.fface.org

 

Chamber Orchestra of Europe

Jeden z nejvýznamnějších orchestrů v Evropě. Orchestr byl založen v roce 1981.

North House, 27 Great Peter Street, London, SW1P 3LN, United Kingdom
E  redbird@coeurope.org

www.coeurope.org

 

International Association of Music Information Centres (IAMIC)

Mezinárodní asociace hudebních informačních center.

Steenstraat 25, BE-1000 Brussels
iamic@iamic.net

www.iamic.net

  

International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML)

Mezinárodní asociace hudebních knihoven, archivů a dokumentačních center. Podporuje spolupráci mezi institucemi a subjekty aktivní z této oblasti, dále podporuje profesionální vzdělávání a ustanovování profesionálních standardů apod.

president@iaml.info

www.iaml.info

  

International Federation for Choral Music (IFCM)

Mezinárodní federace pro sborovou hudbu umožňuje komunikaci a výměnu zkušeností mezi sborovými hudebníky po celém světě.

Avenue Jean 1er, 2, B-5000 Namur, Belgium
office@ifcm.net

www.ifcm.net

 

International Federation of Musicians (FIM)

Mezinárodní  federace  hudebníků  je  odborová  organizace  zastupující  zájmy  hudebníků na pracovním trhu.

21 bis, rue Victor Massé, F - 75009 Paris
office@fim-musicians.com

www.fim-musicians.com


International Music Council (IMC)

Mezinárodní hudební rada při UNESCO je zastřešující organizací hudebního života na celém světě. Organizace propaguje a šíří hudbu jako součásti života společnosti.

1 rue Miollis, 75732 Paris cedex 15, France

www.imc-cim.org

 

International Society for Music Education (ISME)

Světová síť pro hudební pedagogy, vědce, muzikoterapeuty a další odborníky hudebního vzdělávání. Síť podporuje hudební vzdělání lidí v každém věku a z jakékoliv kultury.

P.O. Box 909, Nedlands, WA 6909, Australia
isme@isme.org

www.isme.org

 

Jeneusses Musical International (JMI)

Celosvětová síť, jejímž cílem je poskytnout mladým lidem příležitost věnovat se hudbě.

Rue Defacqz 1 - 1000 Brussels - Belgium
mail@jmi.net

www.jmi.net


Les Choeurs de L'Union Européenne

Pěvecký sbor založený v roce 1958.

C/o Mme Vanherenthals, avenue de la Gazelle 63, B-1180 Bruxelles
clairevanherenthals@yahoo.fr

www.choeurs-union-europeenne.net

 

Opera Europa

Servisní organizace pro evropské operní domy a operní festivaly v Evropě.

23 rue Léopold, 1000 Brussels, Belgium
contact@opera-europa.org

www.opera-europa.org


World Federation of International Music Competitions  (WFIMC)

Světová federace mezinárodních hudebních soutěží. Podporuje nejenom organizátory soutěží, ale také jejich laureáty.

104, rue de Carouge, CH - 1205 Geneve
fmcim@fmcim.org

www.fmcim.org