/ adresář / eu a zahraničí

Architektura 

Archnet

Internetové mezinárodní sdružení vědců, studentů a profesionálů z oblasti architektury a přidružených oborů. Toto sdružení sdílí odborné znalosti, zkušenosti atd.

ArchNet@akdn.org
https://archnet.org

 
Association Européenne des Entreprises de Restauration du Patrimoine Architectural

(AEERPA)

Evropská asociace restaurátorských firem a profesionálů pracujících v jednotlivých uměleckých a řemeslných oborech restaurování a konzervování architektonického dědictví je zaměřena na propagaci a záchranu památek architektury.

7, rue de la Pérouse, 75784 Paris cedex 16
ioriob@aeerpa.ffbatiment.fr

www.aeerpa.eu

  

Do-Co-Mo-Mo International

Organizace zabývající se ochranou významných budov – památek moderní architektury, podporuje výměnu informací a poznatků o jejich historii i vhodných konzervačních technologiích, zabývá se vzděláváním v této oblasti.

Provença 318 pral 2, ESP-08037 Barcelona
docomomo@miesbcn.com

www.docomomo.com

 
European AssociationfFor Architectural Education (EAAE)

Evropská asociace pro vzdělávání v oblasti architektury je mezinárodní neziskovou organizací podporující výměnu informací, myšlenek i osob na poli architektonického vzdělání a výzkumu. Je zaměřena na zvyšování znalostního základu a kvality vzdělání v oboru architektury a urbanistického designu.

EAAE-AEEA, K.U.Leuven - Departement of Architecture - Kasteelpark Arenberg 1 B-3001 Leuven (Belgium) V.Z.W. - A.S.B.L 
aeea@eaae.be

www.eaae.be

  

European Forum for Architectural Policies

rue de l'Ermitage, 55 Bruxelles B-1050 Belgique 
efap@shaaf.biz

www.efap-fepa.eu

  

European Foundation of Landscape Architecture (EFLA)

Organizace sdružující profesionály v oblasti zahradní a krajinné architektury.

Avenue d'Auderghem, 63, 1040 Brussels, BELGIUM 
efla.feap_secretariat@skynet.be

http://europe.iflaonline.org

     

International Network for Traditional Building, Architecture And Urbanism (INTBAU)

Mezinárodní síť podporující tradiční stavby, architekturu a urbanismus.

19-22 Charlotte Road, London EC2A 3SG, United Kingdom
aura.woodward@intbau.org

www.intbau.org

 

International Union of Architects (UIA)

Mezinárodní unie architektů sdružuje hlavní profesní organizace architektů z 98 zemí. Web obsahuje seznam světových muzeí architektury a odkazy na jejich weby, školy a významné publikace v oboru, mezinárodní kongresy a soutěže.

Tour Maine Montparnasse - B.P. 158, 33 avenue du Maine, 75755 PARIS cedex 15 - France
uia@uia-architectes.org

www.uia-architectes.org

  

Union of European Historic Houses Association (UEHHA)

Unie Evropských asociací pro hrady a zámky je nadací zasvěcenou ochraně nejvýznamnějších architektonických památek Evropy v soukromém vlastnictví – hradům a zámkům a jejich zahradám a parkům.

67 rue de Trèves, B-1040 Brussels - Belgium
info@uehha.org

www.unistoric.com/uehha/index.jsp