Výzva brněnských kulturních institucí k vyhlášení stavu klimatické nouze na území města Brna

Publikováno 1. 4. 2019

Vážení kolegové, problematika klimatických změn se v posledních letech stává dosti naléhavou a nelze -zdá se nám- již nadále zůstávat v nečinnosti. Po vzoru kolegů z jiných měst proto chceme vyzvat zastupitele města Brna, aby ke snižování emisí přistupovali se vší vážností, maximálními ambicemi a bezodkladně.

Níže přikládáme text otevřeného dopisu, který adresujeme vedení města Brna. Ačkoliv se zdá, že Váš hlas je nepodstatný, opak je pravdou: každý Váš hlas bude pod takovým prohlášením citelně chybět.

Téma snižování emisí skleníkových plynů pokládáme za mimořádně důležité a věříme, že je na místě o této problematice více mluvit a snažit se hledat vhodná řešení.

Nedílnou a přirozenou součástí předkládané výzvy je i naše deklarace, že jako veřejná instituce jsme připraveni být obyvatelům a návštěvníkům Brna v ekologickém chování příkladem.

Prosíme Vás tímto, abyste nás v našem úsilí podpořili.

Děkujeme, hezký den!
Miroslav Oščatka
ředitel CED

Více zde.

http://umeniproklima.cz/

https://www.kultura-klima-brno.cz