LAG

Projekt Festival umění a nezávislých her LAG je realizován v letech 2015 až 2019 na území Česka, Polska a Slovenska. Projektové činnosti jsou rozděleny mezi projektového lídra – Slezskou univerzitu v Katovicích (PL) a její dva partnery – Ostravskou univerzitu (CZ) a Univerzitu Cyrila a Metoda v Trnavě (SK). Hlavním cílem projektu je podpora příležitostí v evropských kulturních a kreativních odvětvích pomocí mezinárodních akcí orientovaných na propagaci nezávislých uměleckých her a jejich tvorbu. V rámci projektu proběhnou následující aktivity: LAG Aréna – mezinárodní soutěž pro studenty za nejlepší herní koncepty, LAG Edu – mezinárodní konference s účastí odborníků na herní průmysl a umění, která je určena širokému publiku, LAG Festival – jednodenní prezentace nezávislých her pro širokou veřejnost a LAG Music – dva večerní koncerty, které proběhnou v rámci LAG Edu a LAG Festivalu. Projekt zahrnuje realizaci čtyř výše zmíněných sekcí aktivit, včetně rotace. Každá sekce bude věnována jinému tématu a technice.