Fabulamundi

Fabulamundi. Playwriting Europe: Beyond Borders? je projekt, na jehož realizaci se spolupodílejí divadla, festivaly a kulturní organizace deseti členských zemí EU (Itálie, Francie, Německo, Španělsko, Rumunsko, Rakousko, Belgie, Velká Británie, Polsko a Česká republika). Tato síť si klade za cíl podporovat a propagovat současnou evropskou dramatickou tvorbu, a tím posilovat a rozšiřovat činnost a strategii uměleckých odborníků a umělců působících v tomto sektoru a poskytovat jim příležitosti k navázání kontaktů a profesnímu rozvoji. Nový projekt vychází ze zkušeností z předchozích projektů Fabulamundi, ale současně se od nich odlišuje, maximalizuje dopad a šíření metodologie a aktivit vyzkoušených v předešlých letech a přichází s novými iniciativami na úrovni EU. Během 43 měsíců realizace projektu bude propagována evropská dramatická tvorba: mezi hlavní výsledky patří 16 putovních dramatických projektů (200 her a 120 dramatiků), 90 přeložených her představených v zúčastněných zemích v rámci osmi mezinárodních uměleckých programů, 40 her publikovaných v zahraničí a první ročník evropského festivalu. Dále bude zahájen výukový program pro 80 dramatiků a pro zúčastněné organizace se zvláštním zaměřením na technické dovednosti. Strategie získávání nového publika a výuková metodologie Fabulamundi pro dramatiky bude zavedena, zhodnocena a šířena na úrovni EU a prostřednictvím evropské sítě Fabulamundi vytvořené k zajištění trvalé udržitelnosti stanoveného kurzu i po ukončení letošního projektu. Tentokrát je projekt věnován tématu „překračování hranic“, hluboké společenské a kulturní reflexi naléhavého tématu překračování bariér a hranic se zvláštním zaměřením na uprchlíky, žadatele o azyl a imigranty.