Uzávěrka 30. 11.

Konference na téma her Karla Čapka RUR a Bílá nemoc – call for papers

Publikováno 14. 10. 2020

Online konference The Days After: Etická dilemata industriální a post-industriální společnosti v divadle 20. a 21. století ve světle divadelních her Karla Čapka RUR a Bílá nemoc se uskuteční 26. a 27. 1. 2021.

Na 25. ledna 2021 připadá 100. výročí uvedení divadelní hry RUR v Národním divadle v Praze. V této hře, kterou napsal v roce 1920 český spisovatel, dramatik a novinář Karel Čapek komedii, se poprvé objevilo slovo „robot“, jež společně s tímto divadelním titulem vstoupilo hned v následujících letech do povědomí světové komunity. Hra odstartovala linii vědeckofantastické tematiky v Čapkově románové i dramatické tvorbě, přičemž na zvláštní naléhavosti v souvislosti s pandemií SARS-CoV-2 získalo v současnosti především drama Bílá nemoc. Obě hry jsou varováním před etickými a existenciálními dilematy moderní civilizace spojenými s globálními hrozbami vyvolanými negativními dopady techniky a technologií, totalitarismem, zbrojením či pandemií. Umělá inteligence se na jednu stranu mezitím stala běžným pomocníkem a součástí našich životů, která mimo jiné skládá hudbu a maluje obrazy, na straně druhé vyvolává etická dilemata a obavy stejně silné jako před 100 lety.

Ke 100. výročí premiéry hry RUR v Národním divadle v Praze připravuje Institut umění – Divadelní ústav (IDU) online konferenci věnovanou inscenační tradici Čapkovy tvorby tematizující etické problémy moderní civilizace, která se zaměří na dva tematické okruhy. První část bude věnována inscenační tradici her RUR a Bílá nemoc v Československu/České republice a zahraničí. Druhá část konference otevře prostor pro nahlédnutí civilizačních dilemat příbuzných tematice her Karla Čapka RUR a Bílá nemoc v kontextu současného divadla a společnosti.

Součástí konference bude i prezentace výsledků projektu PQ STUDIO: Common Design Project, který v letošním roce realizuje ve spolupráci s IDU Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru (více zde).

Konference se uskuteční ve dnech 26. a 27. 1. 2021 na platformě Zoom. Jednacím jazykem konference  je angličtina. Pořadatel plánuje vydání konferenčního sborníku.

Příspěvky v délce max. 15 minut včetně ukázek lze hlásit do následujících okruhů:

1. Inscenační tradice divadelních her Karla Čapka RUR a Bílá nemoc v Československu/České republice a zahraničí: dramaturgické a režijní výklady/scénografické a kostýmní ztvárnění/kritická reflexe

2. Etická a existenční dilemata industriální a post-industriální společnosti v současném divadle příbuzná tematice her Karla Čapka RUR Bílá nemoc

3. Umělá inteligence v divadle: slepá ulička nebo budoucnost oboru?

Abstrakty v délce max. 1 800 znaků v českém nebo anglickém jazyce je možné zasílat do 30. 11. 2020 prostřednictvím tohoto formuláře.

Pořadatel: Oddělení mezinárodní spolupráce Institutu umění – Divadelního ústavu

www.idu.cz, www.performczech.cz

Partneři: Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru, Společnost bratří Čapků, Česká centra, Slezská univerzita/Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo