Uzávěrka 7. 10.

Opera ND a Státní opera – konkurz (ekonom/ka)

Publikováno 30. 9. 2022

Národní divadlo přijme do Ekonomického oddělení Opery ND a SO ekonoma/ekonomku.

konom/ekonomka zpracovává výplaty externistů a spolupracovníků Opery ND a SO. Zodpovídá za správné stanovení výše honorářů, provádí jejich editaci a kontrolu a vyhotovuje výstupní dokumentaci honorářů.

Konkrétně budete:

  • schvalovat a kontrolovat faktury za honoráře tuzemských i zahraničních externích umělců a spolupracovníků Opery ND a SO;
  • provádět vyúčtování honorářů;
  • na základě smluv a smluvních dodatků externích tuzemských i zahraničních umělců a spolupracovníků Opery ND a SO budete vyhotovovat platební příkazy;
  • provádět vyúčtování nepeněžního plnění – naturálního plnění za ubytování a cestové zahraničních externích umělců a spolupracovníků Opery ND a SO;
  • zpracovávat evidenci smluv a smluvních dodatků, provádět editaci nových smluv a smluvních dodatků externích tuzemských i zahraničních umělců a spolupracovníků Opery ND a SO;
  • spolupracovat s účtárnou ND, se mzdovou účtárnou, s provozem Opery ND a SO včetně dramaturgů a novou produkcí Opery ND a SO.

Podrobnosti