Národní zemědělské muzeum – konkurz (specialista/ka podpory vědy a výzkumu)

Publikováno 21. 10. 2021

Národní zemědělské muzeum (NZM) vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici specialisty/ky podpory vědy a výzkumu.

Stručný popis pracovního místa

  • zkrácený úvazek 0,5
  • 10. platová třída (dle platného Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.)
  • administrativní a odborná činnost v rámci agendy podpory vědy a výzkumu
  • organizační a administrativní podpora zasedání Vědecké rady, Redakční rady, Komise pro vnitřní hodnocení, administrace interního grantového systému
  • organizace akcí, odborných konferencí, workshopů a přednášek, administrativní podpora a koordinace odborných soutěží
  • příprava, zajištění a tvorba podkladů pro výkaznictví vědy a výzkumu, zprávy a vyhodnocení vědy a výzkumu
  • administrativní, organizační a redakční podpora při přípravě časopisu Prameny a studie a při vydavatelské činnosti muzea
  • zajištění administrativy oddělení – korespondence, vedení spisové služby apod.
  • další administrativní, účetní, správní, ekonomické činnosti v rámci oddělení

Více zde.