Uzávěrka 31. 12.

Národní divadlo – konkurz (tutti hráč ve skupině violoncell)

Publikováno 25. 10. 2019

Umělecký ředitel Opery Národního divadla a Státní opery vypisuje konkurz na místo tutti hráče ve skupině violoncell v Orchestru Národního divadla.

Uchazeči si připraví Koncert C Dur nebo D Dur J. Haydna (1. věta s kadencí a 2. věta) a jeden libovolný koncert pro violoncello romantického období.
Součástí konkurzu bude i hra orchestrálních partů, které budou uchazečům na vyžádání zaslány mailem.

Konkurz se uskuteční 16. ledna 2020 od 9.00 ve velké zkušebně Provozní budovy ND.

Přihlášku se stručným uměleckým životopisem, adresou a telefonem zašlete nejpozději do 31. 12. 2019 na E