Uzávěrka 2. 1.

Divadelní fakulta JAMU – konkurz (vedoucí Ateliéru činoherního herectví)

Publikováno 1. 12. 2022

Děkan Divadelní fakulty JAMU vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí/ho Ateliéru činoherního herectví. Výše úvazku je dle dohody a přihlášky je možné zasílat do 2. 1. 2023.

Výše úvazku: dle dohody

Podmínky:

  • minimálně magisterský titul VŠ vzdělání uměleckého zaměření;
  • nejméně desetiletá aktivní divadelní praxe;
  • připravenost dále rozvíjet své pedagogické přístupy a prohlubovat své praktické pedagogické, didaktické a metodické dovednosti;
  • schopnost komunikace v cizím jazyce (AJ, NJ);
  • praxe ve výuce herectví výhodou;
  • zájem o vědeckovýzkumnou činnost zaměřenou na oblast divadla a dramatu, případné další teoretické vzdělání/práce vztahující se k divadlu;
  • schopnost práce v týmu (součástí koncepce je navržení týmu nejbližších spolupracovníků z řad stávajících pedagogů, popřípadě nejen interních do výše 1,5 úvazku včetně pozice vedoucího);
  • organizační schopnosti doložené praxí, dispozice vést kolektiv a vytvořit synergickou vizi ateliéru a dostatečně zřetelně ji artikulovat.

Uchazeči k přihlášce přiloží:

Nástup: 1. 9. 2023 nebo dohodou

První kolo výběrového řízení se uskuteční nad zaslanými materiály bez účasti uchazečů, druhé kolo formou osobního pohovoru pro pozvané 9. 1. 2023.

Přihlášky s přiloženým životopisem, koncepcí a doklady o vzdělání a tvůrčí a pedagogické činnosti zašlete nebo doručte osobně do 2. 1. 2023 na adresu: Mgr. Klára Viková, děkanát Divadelní fakulty JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno nebo elektronicky na adresu .

Více informací v příloze níže.