Článek nastiňuje možnosti výpočtu ekonomického vlivu kulturních událostí a zdůrazňuje potřebu tohoto zhodnocení pro jejich rozvoj. Článek byl realizován v rámci výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (2011–2015).