Výzkumná část projektu (Podpora kulturních a kreativních odvětví z fondů EU na léta 2015–2020) byla věnována průzkumu stavu a překážek bránících subjektům z KKO zapojit se do mezinárodních projektů a výsledkem tohoto šetření jsou doporučení pro potřeby MZV, jak lépe uspokojit potřeby a odstraňovat překážky bránící zapojení českých subjektů z KKO do projektů mezinárodní spolupráce.