Jde o třetí knihu populární trilogie o vytváření a vedení životaschopných uměleckých organizací. Michal Kaiser v ní odhaluje skrytý mechanismus, který stojí za trvalým úspěchem. Dle autora, úspěšné umělecky orientované organizace provádí silně programové kampaně, které vybízí lidi ke koupi lístků, účasti na kurzech a tak dále, aby se zúčastňovali programů dané organizace. Tyto subjekty také profilují existující aktivity tak, aby přitáhly publikum k organizaci jako celku. Jedná se o institucionální marketing vytvářející entuziastickou atmosféru, která dokáže upoutat dárce, správní radu i dobrovolníky.