Cílem diplomové práce je zjistit motivace učitelů základních škol k využívání edukačních programů kulturních institucí organizovaných pro školní skupiny. Autorku zajímají pozitivní i negativní zkušenosti učitelů s uvedenými programy. Práce je složená z teoretické a empirické části. Teoretická část je věnována vztahu mezi školním vzděláváním a vzdělávacími aktivitami kulturních institucí (muzea, galerie, památníky, přírodní lokality atd.). V teoretické části je popsán vývoj edukačních programů uvedených institucí v České republice i v zahraničí. Teoretická část se také věnuje výzkumům souvisejících s uvedeným tématem provedených v České republice i v zahraničí. Empirická část je složená ze dvou částí – kvantitativního i kvalitativního šetření. První část výzkumu mapuje zájem škol o edukační programy a způsoby nabídky programů školám. Druhá část šetření je zacílená na zkušenosti učitelů s edukačními programy, jejich pozitivními i negativními zkušenostmi.