„Začleňování prostřednictvím médií “ je partnerství, které se podílí na velice nápadité a produktivní spolupráci mezi tvůrčími pracovníky v médiích a mladými vyloučenými lidmi ve městech a regionech ve Velké Británii a Evropě. Použití médií jako prostředku k práci a posilování marginalizované skupiny lidí v jejich komunitách je praxe, která se objevila v posledních letech, především díky mimořádnému růstu digitálních médií a internetu. Tato kniha nabízí informace o práci v rámci a nad rámec začleňování prostřednictvím médií, spolu s kritickou analýzou mnoha zapojených procesů a politických otázek, které vyvolává. Navrhuje způsoby, jak práce s médii a vyčleněnými skupinami může přispět k sociální soudružnosti a začlenění, a také ukazuje cestu směrem k novým médiím, mládeži a sociální politice. Kniha obsahuje doprovodné DVD.