Jedná se o druhou zprávu ze série Creative Industries Federation. První zpráva se zaměřovala na kreativní vzdělávání. V této druhé zprávě se autoři přiklánějí ke zkoumání tématu důležitosti veřejných investic jako součásti unikátní ekonomiky kreativních průmyslů Velké Británie.