Inzerce

Podporujeme umění: Čtyři otevřené výzvy v Programu Kultura

Publikováno 8. 1. 2019

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Institutem umění – Divadelním ústavem, Arts Council Norway a Icelandic Centre for Research vyhlásilo v uplynulých dnech čtyři otevřené výzvy k předkládání žádostí o grant.

Granty slouží k financování projektů se zaměřením:

  • Současné umění (do 16.3.2020)
  • Umělecká a kulturní kritika (do 16.3.2020)
  • Posilování zájmů oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem (do 16.3.2020)
  • Revitalizace nemovitého a movitého kulturního dědictví (do 31.3.2020)

Informace o Programu Kultura a vyhlášených výzvách jsou k dispozici zde.