Ministerstva kultury ČR – podpora projektů spolků a pobočných spolků – výzva na r. 2020

Publikováno 9. 9. 2019

Samostatné oddělení ochrany kulturních statků Ministerstva kultury ČR vyhlašuje pro rok 2020 výběrové dotační řízení Kulturní aktivity – podpora projektů spolků a pobočných spolků (včetně zvláštních organizací pro zastoupení zájmů ČR v mezinárodních nevládních organizacích) v oblasti ochrany movitého kulturního dědictví.

Termín uzávěrky pro podávání žádostí: 13. října 2019

Výzva k podávání žádostí a formulář žádosti jsou zveřejněny zde