The World Circle Foundation

Publikováno 11. 10. 2019

Nadace podporuje mladé umělce všech oborů na celém světě, v první řadě tvůrce filmové.