Culturenet.cz
Vážení přátelé,

přinášíme Vám nejnovější aktuality webu Culturenet.cz.

Váš Institut umění
Granty/stipendia
Granty Evropské kulturní nadace spojené s volbami do Evropského parlamentu - výzva

https://www.culturalfoundation.eu/home, 12. března 2019

Evropská kulturní nadace (ECF) přijímá žádosti o granty na podporu kreativních projektů, které se uskuteční v souvislosti s květnovými volbami do Evropského parlamentu.

Stipendijní program Ibsen v oblasti divadla - výzva v roce 2019

http://ibsenawards.com, 11. března 2019

Mezinárodní stipendijní program Ibsen vyhlašuje výzvu určenou pro divadelní projekty, které rozvíjí odkaz Henrika Ibsena.

Rezidence
Rezidence v Lublani (Slovinsko) - výzva pro spisovatele/ky

http://www.cityofliterature.com, 14. března 2019

Mezinárodní literární rezidenční program v Lublani vypisuje výzvu pro spisovatele z měst zapojených do programu Město literatury UNESCO (v případě ČR se jedná o Prahu).

Rezidence v Uljanovsku (Rusko) - výzva pro spisovatele/ky a překladatele/ky

http://ulyanovskcreativecity.ru/en/projects/open-c, 14. března 2019

Literární kancelář města Uljanovsk vyhlašuje rezidenční program pro spisovatele a překladatele z měst zapojených do programu Město literatury UNESCO (v případě ČR se jedná o Prahu).

Rezidence v Reykjavíku (Island) - výzva pro spisovatele/ky

https://bokmenntaborgin.is/en, 14. března 2019

V roce 2019 poskytne Reykjavík na základě svého titulu Město literatury UNESCO rezidenci spisovateli, který pochází z některého z měst zapojených do programu město literatury (v případě ČR se jedná o Prahu).

Rezidence pro choreografy s koučinkem 2019 - open call

Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, 13. března 2019

Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA vypisuje otevřenou výzvu na mezinárodní choreografickou rezidenci pod vedením zkušených a etablovaných kouček Kathy Casey (CA) a Valentiny Desideri (ES).

IDU - rezidenční pobyt v Bulharsku - výzva v roce 2019

http://rezidence.idu.cz/, 13. března 2019

Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR Českým centrem Sofie a městem Burgas vypisují výběrové řízení na třítýdenní tvůrčí pobyt v oblasti tance, divadla, nového cirkusu a hudby pro tři rezidenty během května 2019 (max. doba trvání rezidence je 21 dní, z čehož jeden týden rezident stráví na Ostrově sv. Anastázie a dva týdny ve městě Burgas).

Rezidence Enter Text (Finsko) - výzva pro spisovatele, badatele a umělce pracující s textem

https://www.arteles.org/index.html, 12. března 2019

Kreativní centrum Arteles ve finském městě Hämeenkyrö vybízí spisovatele, badatele a umělce, kteří se věnují práci s textem, aby se přihlásili do mezinárodního rezidenčního programu Enter Text.

Rezidenční pobyt "30 let svobody" pro literáty (Kyjev)

www.idu.cz, 28. února 2019

Institut umění – Divadelní ústav vypisuje ve spolupráci s Českým centrem Kyjev při příležitosti výročí událostí roku 1989 výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt "30 let svobody" v oblasti literární tvorby v Kyjevě v období od 1. do 31. května 2019.

Příležitosti
Vznikla nová umělecká agentura SkaAgency

www.facebook.com, 14. března 2019

Vážení umělci, divadelníci, hudebníci, tanečníci, kejklíři, chůdaři, plivači ohňů, šermíři... Zkrátka všichni co máte rádi pouliční rej a zábavu a tímto se i živíte, či se o to snažíte. Nabízím vám zdarma registraci do mé nově vznikající umělecké agentury SkaAgency.

Workshop Latin American Crafts - výzva

Monika Brenišínová, 13. března 2019

Latin American Crafts: Biocultural Heritage, Women's Work and Neoliberal Socionatures je jednodenní mezinárodní workshop věnovaný problematice uměleckých řemesel v Latinské Americe.

Mezinárodní sympozium Bertolt Brecht: Protiklady jako metoda - výzva

Aneta Ruttenbacherová, 11. března 2019

Akce se uskuteční ve dnech 8. až 10. listopadu 2019 na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Sympozium realizované ve spolupráci s platformou The S Word a pod záštitou ministra školství České republiky Roberta Plagy se zaměří na divadelní odkaz Bertolta Brechta, jedné z nejvlivnějších osobností divadla 20. století včetně jejího vztahu k systému Konstantina Sergejeviče Stanislavského.

MFDF Ji.hlava - stáže

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava, 11. března 2019

MFDF Ji.hlava hledá stážisty/ky.

The International Online Theatre Festival 2019 – výzva k účasti

www.divadlo.cz, 8. března 2019

The International Online Theatre Festival (IOTF) se koná od 1. do 30. 4. 2019.

Přihláška do Ceny EXIT 2019

Fakulta umění a designu UJEP, 8. března 2019

Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem vyhlašuje 9. ročník soutěže pro studenty českých a slovenských vysokých uměleckých škol (se studijním programem Výtvarná umění).

Divadlo Twin Bill (Filipíny) hledá partnery v ČR

www.divadlo.cz, 8. března 2019

Divadlo Twin Bill (Filipíny) je nově založená divadelní společnost, která si klade za cíl přinést na filipínské jeviště hry se sociální tematikou. Momentálně se zabývá tématy: autismus, pochopení muslimské identity, nemoc HIV/AIDS u dětí, vliv kolonizace na současnou společnost, důsledky závislostí na jedince a komunitu (drogy, alkohol, gamblerství...).

Knihovna N. Iorga (RO) hledá iniciátora projektu zaměřeného na děti a seniory

www.kreativnievropa.cz, 8. března 2019

Knihovna N. Iorga hledá knihovny, vzdělávací a pedagogické organizace, obecní a regionální orgány státní správy a další instituce, které se angažují v oblasti práce s dětmi a seniory. Knihovna by se ráda stala součástí projektu, který by vytvořil nové dětské programy, workshopy pro mladé a nové kulturní služby pro seniory.

Akce
Design jako účinný marketingový nástroj v průmyslu - seminář

http://mmdecin.cz/, 14. března 2019

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST ve spolupráci s Ústeckým krajem pořádá 26. března 2019 seminář o kreativním průmyslu zaměřený na téma Design jako účinný marketingový nástroj podporující konkurenceschopnost a inovace průmyslu.

Ministerstvo kultury zve na veřejnou odbornou debatu za účasti předních osobností české architektury

www.mkcr.cz, 14. března 2019

Tématem debaty bude Středoevropské fórum Olomouc & Legitimita architektonických soutěží na veřejnoprávní budovy v historickém prostoru města.

Březnové Snídaně pro kulturu - v Praze, Brně a v Ostravě

Culture Matters s. r. o., 14. března 2019

Culture Matters zve kulturní nadšence, pořadatele eventů, produkční a studenty na neformální setkání Snídaně pro kulturu. Jedno téma, tři města, tři hosté. Každý měsíc v Ostravě, Brně a Praze. Březnovým tématem je DOBROVOLNICTVÍ/STÁŽE V KULTUŘE.

Žít s obrazy. Artotéka jako možný způsob prezentace současného umění a edukace - mez. sympoziu

www.moravska-galerie.cz, 13. března 2019

Sympozium otevře diskuzi o naplňování poslání artoték – veřejných půjčoven umění – a o jejich významu pro muzejní a knihovní instituce. Pozornost bude věnována i problematice budování uměleckých sbírek artoték, stejně jako provozním otázkám těchto institucí.

Evropský veletrh projektů (Lisabon) - výzva pro kulturní profesionály

https://encc.eu, 12. března 2019

Evropská síť kulturních center (ENCC) vyzývá kulturní profesionály, kteří mají zájem o navázání nových partnerství, aby se zúčastnili veletrhu projektů v Lisabonu ve dnech 5. a 6. června 2019.

Kreativní dopoledne v Arše pro studenty 12+

Divadlo Archa, 12. března 2019

Jde o nový formát setkání se se současným divadlem, ve kterém se prolíná zážitek z prostoru divadla, inscenace a dílny. V rámci dopoledne zažijí studenti v Arše exkurzi, představení, diskuzi a dílnu.

Mezinárodní letní škola Divadla Archa

Divadlo Archa , 12. března 2019

Mezinárodní letní škola Divadla Archa je platformou pro rozvíjení praktických dovedností a efektivních metod spolupráce při tvorbě soudobého divadla a je určena studentům uměleckých škol a mladým profesionálům, kteří se zabývají dokumentárním divadlem a divadlem v sociálním kontextu.

Máme vybráno - konference o financování památek

Institut pro památky a kulturu, o.p.s., 12. března 2019

Konference je součástí projektu zaměřeného na financování památek s názvem Máme vybráno, který pořádá Institut pro památky a kulturu. Jeho součástí je i soutěž veřejných sbírek a vydávání informačního bulletinu ve spolupráci s krajskými úřady.

Budilova divadelní škola - seminář Jak skrze loutku ožívá herec II

www.divadlo.cz, 8. března 2019

Nejen pro účastníky únorového semináře - můžete i vy!

Podpora kulturních a vzdělávacích projektů (27. 3. 2019, Zlín)

www.kreativnievropa.cz, 8. března 2019

Eurocentrum Ústí nad Labem vás srdečně zve na bezplatný seminář Podpora kulturních a vzdělávacích projektů. Seminář se uskuteční v úterý 27. března 2019 od 10 hodin ve 23. budově SVIT, Vavrečkova 5262, Zlín.

Publikace
Pavla Sýkorová: Autorské právo v architektuře - publikace

www.beck.cz, 14. března 2019

Publikace poskytuje čtenáři komplexní vhled do problematiky autorského práva v architektuře, a to i v mezinárodním kontextu. Na toto téma doposud nebyla nejen v České republice, ale i v zahraničí sepsána monografie, byť praxe dlouhodobě volá po vysvětlení základních autorskoprávních otázek v architektuře.

Diverzita 2018: Trendy na poli evropských literárních překladů - studie

https://www.wischenbart.com/page-10, 14. března 2019

Studie mapuje vývoj na evropském knižním ve vztahu k překladům, srovnává schémata finanční podpory překladů v různých zemích a zabývá se otázkou zachování jazykové rozmaninosti.

Nicholas Mirzoeff: Jak vidět svět - publikace

Artmap, 12. března 2019

Jaké jsou obrazy, které tvoří svět okolo nás, a jak pomocí obrazů utváříme tento svět my sami? V knize Jak vidět svět nás známý britský teoretik kultury, umění a aktivista Nicholas Mirzoeff učí, jak dnes zodpovědně a kriticky obrazy tvořit, šířit a interpretovat. 

Nová evropská agenda pro kulturu

www.kreativnievropa.cz, 8. března 2019

Dne 22. 5. 2018 Evropská komise přijala dokument nazvaný Nová evropská agenda pro kulturu, který deklaruje působnosti v pěti oblastech – sociální, ekonomické, zahraniční, kulturním dědictví a digitalizaci.

Stalo se
Učení uměním požaduje státní podporu

www.kreativnicesko.cz, 14. března 2019

V Česku působí několik uměleckých organizací, které nabízí školám zážitkové výukové programy, které využívají umělecké přístupy. Společnost pro kreativitu ve vzdělávání (SPKV) loni iniciovala vznik platformy, která tyto subjekty sdružuje. Společně se zasazují o to, aby se učení uměním dostalo patřičné systémové podpory. S ředitelkou SPKV Mariannou Sršňovou jsme si povídali o ambicích platformy, o tom jak nelehké je dělat advokacii, o čekání na ztracené meziresortní memoradnum a o vzdělávání obecně.

Praha ví, jak na umění do veřejného prostoru

www.kreativnicesko.cz, 14. března 2019

Na podporu umění ve veřejném prostoru má Praha už dva roky koncepci, která budila nejrůznější vášně. S novým vedením radnice se situace ujasnila. Institut plánování a rozvoje města Prahy (IPR) v lednu představil dodatek k Manuálu tvorby veřejných prostranství, který se zabývá uměleckými díly ve městě a navrhuje způsoby jak na to.

Ostravský Refill z radnice blíž k lidem

www.kreativnicesko.cz, 14. března 2019

Platforma pro dočasné využívání opuštěných městských prostor Refill má nově svoji kancelář. Otevřela se na podzim v centru Ostravy a je přístupná všem, kteří mají nápad a potřebují za zvýhodněných podmínek prostor, nebo těm, kdo mají prostor a rádi by ho dočasně pronajmuli.

Bude mít Česko zpět své Design centrum?

www.kreativnicesko.cz, 14. března 2019

Česká republika měla do roku 2007 státem zřizované Design centrum ČR (DC ČR), které fungovalo v Brně a Praze. Po jeho zrušení se zformovala nezávislá skupina nadšenců a vznikla organizace Czechdesign, která se snaží v osvětě designu pokračovat.

Ulice jsou plné designových omylů, říká designérka Veronika Rút Nováková

www.czechdesign.cz, 14. března 2019

Podle grafické designérky Veroniky Rút Novákové veřejný prostor okupuje vizuální smog, který poškozuje architekturu i byznys. Rozhodla se proti němu bojovat. Na základě spolupráce s radnicí Brna-středu spolu s řadou specialistů vytvořila Manuál dobré praxe reklamy a označování provozoven, který má inspirovat obchodníky a usnadňovat proces získání povolení od úřadů.

Překladatelé reagují na situaci na knižním trhu založením spolku

Jitka Hanušová, 13. března 2019

Překladatelé ze severských jazyků zakládají nezávislou profesní organizaci s názvem Překladatelé Severu, která si dává za cíl zlepšit ohodnocení a pracovní podmínky překladatelů, šířit osvětu v oblasti autorských smluv a podporovat vydávání kvalitních překladů mimo jiné výchovou nových překladatelů a redaktorů.

Nový digitální archiv romské kultury RomArchive

https://www.romarchive.eu/en/, 12. března 2019

V lednu 2019 byl spuštěn nový digitální archiv romského umění a kultury, který v současné době obsahuje více než 5 000 objektů a dále se rozrůstá.

Horácké divadlo Jihlava loni navštívilo víc než 60 000 diváků

www.divadlo.cz, 8. března 2019

Návštěvnost Horáckého divadla Jihlava se loni meziročně mírně snížila. V hledišti usedlo přes 60 000 diváků, asi o 7 000 méně než v roce 2017. Podle mluvčí divadla Mirky Kvíčalové je to očekávaný výsledek, protože divadlo záměrně kvůli své provozní kapacitě snížilo počet představení, některá se nekonala také kvůli zdravotní indispozici herců. Divadlo loni odehrálo 275 představení, vyjelo na devět zájezdů a přijalo pozvání na dva festivaly.

Představujeme evropské sítě v oblasti kultury

www.kreativnievropa.cz, 8. března 2019

Evropská komise připravila brožuru ve které přestavuje všech 28 evropských sítí, které podporuje z programu EU Kreativní Evropa. Tyto sítě jsou zdrojem informací, příkladů z praxe, inspirace, nabídek k partnerství ve vašem oboru.

Práce
Městské divadlo Mladá Boleslav - konkurz (uměleckotechnický provoz)

Městské divadlo Mladá Boleslav, 14. března 2019

Městské divadlo Mladá Boleslav hledá pracovníka na pozici vedoucího uměleckotechnického provozu.

Městské divadlo Mladá Boleslav - konkurz (správce budovy a vedoucí dopravy)

Městské divadlo Mladá Boleslav, 14. března 2019

Městské divadlo Mladá Boleslav hledá pracovníka na pozici správce budovy a vedoucího dopravy.

Městská knihovna v Praze - konkurz (Odd. mobilních služeb)

www.jobs.cz, 14. března 2019

Městská knihovna v Praze hledá vhodné uchazečky nebo uchazeče na místo knihovníka/ce v Oddělení mobilních služeb.

Národní památkový ústav (Ostrava) - konkurz (účetní)

www.npu.cz, 14. března 2019

Národní památkový ústav hledá kandidátku nebo kandidáta pro detašované pracoviště v Ostravě na pozici samostatná/ý účetní.

Pražský filharmonický sbor - konkurz (bas)

https://portal.mpsv.cz/sz/, 14. března 2019

Místo výkonu práce: Senovážné náměstí 23, Praha 1.

Moravská filharmonie Olomouc - konkurz (správce hudebního fondu)

https://portal.mpsv.cz/sz/, 14. března 2019

Moravská filharmonie Olomouc hledá správce/správkyni hudebního fondu.

Moravská filharmonie Olomouc - konkurz (lesní roh)

https://portal.mpsv.cz/sz/, 14. března 2019

Výběrové řízení na hráče v orchestru MFO: hráč na I. a II. lesní roh s povinností II. lesního rohu.

Moravská galerie v Brně - konkurz (animátor nových médií, grafik, technik)

https://portal.mpsv.cz/sz/, 14. března 2019

Občas v galerii potřebujeme natočit video z vernisáže, dobře nafotit akci pro děti, ozvučit vernisáž, zpracovat grafické podklady, pomoci s akcí pracující s videomapingem atd. S rychlým technologickým rozvojem těchto příležitostí přibývá a vzhledem k tomu, že chceme, aby se nové technologie staly nedílnou součástí doprovodných a edukačních programů, hledáme někoho, kdo je s námi bude nadšeně spoluvytvářet a propagovat.

Konkurz na zástupce ředitele ZUŠ v Praze

www.jobs.cz, 14. března 2019

V zastoupení ředitele jedné základní umělecké školy (ZUŠ) v Praze hledáme vhodnou(ého) kandidátku(ta) do pozice zastupkyně(ce) ředitele ZUŠ s přímou vyučovatelskou povinností cca 9 hodin.

Festival RefuFest - konkurz (produkční)

www.jobs.cz, 14. března 2019

Posláním InBáze je pomáhat migrantům a jejich rodinám v životě v České republice, vytvářet bezpečný a otevřený prostor k vzájemnému poznávání a porozumění mezi českými občany a lidmi jiných národností a kultur.

LUCKY MAN FILMS - konkurz (Office Manager/asistent produkce)

www.facebook.com, 14. března 2019

Do filmové a reklamní produkce LUCKY MAN FILMS hledáme novou kolegyni na pozici office manager/asistent produkce.

Orlické muzeum v Chocni - konkurz (správce depozitáře)

www.cz-museums.cz, 14. března 2019

Město Choceň vypisuje výběrové řízení na pozici správce depozitáře v Orlickém muzeu v Chocni.

Moravská galerie v Brně - konkurz (produkční)

https://portal.mpsv.cz/sz/, 14. března 2019

V Moravské galerii při přípravě výstav myslíme hlavně na budoucí návštěvníky. A k tomu, aby se z lidí tito budoucí návštěvníci stali, potřebujeme právě vás. Do týmu marketingového oddělení hledáme kolegyni nebo kolegu, který se bude podílet na chodu oddělení, dokáže dobře psát a bude s radostí propagovat celou instituci.

Slezské zemské muzeum - konkurz (kurátor/ka výtvarného umění)

Slezské zemské muzeum, 13. března 2019

Slezské zemské muzeum vypisuje výběrové řízení na volnou pracovní pozici kurátora/ky výtvarného umění se zaměřením na užité umění.

Kino Aero - konkurz (lektor/ka)

KINO AERO, 12. března 2019

Hledáme posily týmu studentů a nadšených lektorů. Jedná se o pobytové filmové dílny pořádané kinem Aero.

Moravská galerie v Brně - konkurz (lektor/ka)

Moravská galerie v Brně, 12. března 2019

Lektorské oddělení Moravské galerie v Brně se rozhlíží po nové posile. Hledáme člověka, u nějž se snoubí láska k dějinám umění se zájmem o práci s dětmi.

Švandovo divadlo na Smíchově - konkurz (rekvizitář/ka)

www.svandovodivadlo.cz, 12. března 2019

Švandovo divadlo na Smíchově přijme na plný úvazek rekvizitáře/ky.

Chceš být kustodem v DOXu? - konkurz

DOX PRAGUE, a. s., 11. března 2019

Zajímá Tě, jak to chodí v centru pro současné umění? Hledáš místo, kde je možné čerpat inspiraci? Láká Tě prostředí kulturního dění? Chceš brigádu a být součástí velkého týmu? Pokud ano, tak čti dále, ale čti pozorně!

Česká centra - konkurz (koordinátor/ka)

www.facebook.com, 11. března 2019

Zajímá vás příprava projektů v oblasti vzdělávání nebo spolupráce při zpracování grantových řízení? Tak to hledáme právě vás! Do Českých center hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici koordinátor/ka vzdělávání a spolupráce s VŠ.

Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny - konkurz (redaktor/ka)

Český recenzovaný odborný časopis Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny vypisuje výběrové řízení na pozici redaktora/ky pro období 2019–2020.

Festival Letní Letná - konkurz na různé pozice

Letní Letná, 26. února 2019

Festival nového cirkusu a divadla Letní Letná hledá pro letošní ročník nové kolegy na pozici produkčních, uvaděčů, pokladních a prodavačů v obchůdku.

Inzerce
Bazaar Festival 2019 uvede provokativní umělce z Německa, Bulharska i Libanonu
Bazaar Festival 2019 uvede provokativní umělce z Německa, Bulharska i Libanonu

www.bazaarfestival.cz, 6. března 2019

Pátý ročník divadelního a tanečního festivalu Bazaar představí umělce ze střední a východní Evropy, a poprvé i z Blízkého východu. Přehlídka progresivních scénických prací a ukázek proběhne od 14. do 18. března 2019 v divadlech Alfred ve dvoře, Archa, Ponec a ve Studiu Alta.

Tantehorse: !O! opět na Pragovce
Tantehorse: !O! opět na Pragovce

Tantehorse z. s., 27. února 2019

19.-23.3.2019 proběhnou v bývalé jídelně Pragovky další uvedení projektu !O! / Family Therapy.<br />
Nachází se na pomezí performance, instalace a happeningu. Je to taneční architektura mezi skutečností a snem ohledávající téma šílenství a psychické nemoci z perspektivy umění jako diagnózy.

Copy it right!
Přepisování, kopírování, zobrazování a užívání obsahu i jeho odvozenin je možné, a to s uvedením zdroje.
Institut umění – Divadelní ústav
Celetná 17, 110 00 Praha 1
T +420 224 809 119
E info@culturenet.cz
www.culturenet.cz
Pokud se chcete odhlásit ze zasílání aktualit, prosím, klikněte zde.