Culturenet.cz
Vážení přátelé,

přinášíme Vám nejnovější aktuality webu Culturenet.cz.

Váš Institut umění
Granty/stipendia
Jihočeský kraj - Podpora muzeí a galerií - výzva v roce 2019

http://nno.ecn.cz/, 17. ledna 2019

Opatření I. Úpravy v expozicích: dotační program je určen na dovybavení muzeí a galerií, drobné úpravy (např. panely, vitríny, závěsná zařízení, výměna osvětlení apod.); dotace není určena ke stavebním úpravám, finanční podpora může činit maximálně 70 % celkových nákladů projektu. Opatření II. Propagace muzeí a galerií: dotační program je určen na podporu vydání propagačních materiálů tištěných nebo elektronických, výrobu drobných propagačních předmětů, informační tabule, webové stránky a jejich úpravy. Finanční podpora může činit maximálně 70 % celkových nákladů projektu.

Zlínský kraj -  Program obnovy kulturních památek a památek místního významu - výzva v roce 2019

http://nno.ecn.cz/, 17. ledna 2019

Důvodem poskytnutí dotace je především naplnění těchto priorit: a. obnova kulturních památek a památek místního významu nacházejících se ve špatném technickém stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem, zejména odvrácení nevratné degradace kulturní památky nebo památky místního významu; b. obnova kulturních památek a památek místního významu nacházejících se na území Zlínského kraje; c. obnova kulturních památek a památek místního významu využívaných a zpřístupněných nebo prezentovaných veřejnosti pro kulturní, vzdělávací, turistické nebo jiné veřejně prospěšné účely;
d. motivace vlastníků kulturních památek a památek místního významu k jejich obnově v souladu se zásadami státní památkové péče.

Ústecký kraj - Program podpory regionální kulturní činnosti - výzva v roce 2019

http://nno.ecn.cz/, 17. ledna 2019

Finanční prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje jsou určeny především k podpoře pořádání kulturních a společenských akcí na území Ústeckého kraje, jako jsou kulturní a vzdělávací programy, výstavy, koncerty a soutěže v uměleckých oborech (např. divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova, fotografie, film, workshopy apod.) mající regionální, nadregionální a mezinárodní charakter.

Nadace české architektury - grantová výzva v roce 2019

http://nca.info/, 17. ledna 2019

Správní rada Nadace české architektury vyhlašuje výběrové řízení na přidělení nadačních příspěvků pro rok 2019 v oblasti architektury.

Pardubický kraj - Program podpory kultury a památkové péče - výzva v roce 2019

http://nno.ecn.cz/, 17. ledna 2019

Podpora kulturních aktivit. Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií. Podpora památkové péče. Podpora subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče. Příspěvky na provoz a návratná finanční výpomoc příspěvkovým
organizacím v oblasti kultury zřizovaným Pardubickým krajem. Podpora Východočeského divadla a Komorní filharmonie Pardubice.

Jihočeský kraj - podpora kultury - výzva v roce 2019

http://nno.ecn.cz/, 17. ledna 2019

Opatření č. I. Podpora kultury. Podpora všech kulturních žánrů (hudba, tanec, divadlo, folklór, film, fotografie, umělecká a tradiční lidová řemesla, publikace, výtvarné umění, výstavy). Preferovány budou projekty přispívající k rozšíření a zkvalitnění kulturní nabídky, udržení tradic a propagace Jihočeského regionu i s ohledem na kulturní projekty osob se zdravotním postižením, což bude doloženo samostatnou přílohou. Opatření č. II. Podpora soutěží a přehlídek. Všeobecným cílem dotačního programu je rozšíření kulturní nabídky Jihočeského regionu a podpora tvořivosti dětí a dospělých, kteří realizují své aktivity formou postupových přehlídek a soutěží.

Fond Roberto Cimetta - cestovní granty

www.cimettafund.org, 14. ledna 2019

Fond Roberto Cimetta vyhlašuje otevřenou výzvu pro podporu mobility umělců a kulturních pracovníků z Evropy, Severní Afriky a Středního východu.

Rezidence
Studio das Weisse Haus ve Vídni - rezidence pro umělce - výzva v roce 2019

www.studiodasweissehaus.at, 14. ledna 2019

Rezidenční program studio das weisse haus ve Vídni přijímá přihlášky do dvouměsíčního rezidenčního pobytu, v jehož rámci vybraný umělec či umělkyně uskuteční výstavu v prostoru galerie das weisse haus.

MeetFactory - dvě rezidenční výzvy

Zuzana Kolouchová, 14. ledna 2019

Rezidenční program MeetFactory vypisuje dvě nové otevřené výzvy, které jsou určeny pro umělce/umělkyně žijící a pracující v České republice.

Příležitosti
Vouchery pro jihomoravské technologické firmy a kreativce v roce 2019

https://feedit.cz/, 17. ledna 2019

Kreativní vouchery Brno můžou opět pomoci jihomoravským firmám v prezentaci a inovaci jejich značky, produktů nebo služeb. Malé a střední podniky mají možnost spolupracovat s odborníky třeba na design, digitální marketing nebo tvorbu video spotů a aplikací. Město Brno jim na společnou práci přispěje prostřednictvím JIC až 100 tisíc korun v podobě voucherů.

Byla zahájena registrace do národní expozice na mezinárodních knižních veletrzích

www.mkcr.cz, 17. ledna 2019

Dne 7. ledna 2019 byla pro české nakladatele a další subjekty z oblasti knižního trhu otevřena registrace do národní expozice České republiky na knižních veletrzích v Bologni a Londýně.

Divadelní soubor NeoM - Neomezené možnosti - konkurz (herec)

www.facebook.com, 17. ledna 2019

Divadelní soubor NeoM - Neomezené možnosti hledá do svých řad kolegu ve věku 25 až 35 let s hereckými zkušenostmi.

Otevřená výzva výtvarným umělcům a studentům výtvarných škol: Cykly – návrhy interaktivních objektů

Národní zemědělské muzeum, 16. ledna 2019

Národní zemědělské muzeum vyhlašuje otevřenou výzvu umělcům k zapojení do muzejního výstavního projektu s pracovním názvem Cykly. Výstava proběhne v budově Národního zemědělského muzea v Praze od září 2019 do června 2020, v roce 2021 na pobočce v Ostravě.

Symposium: UMĚNÍ | HUDBA | MANAGEMENT (Brno) - otevřená výzva

Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 16. ledna 2019

Katedra hudební produkce Janáčkovy akademie múzických umění vyzývá k prezentování realizovaných kulturních projektů formou posterů v rámci konference Symposium: UMĚNÍ | HUDBA | MANAGEMENT (Brno, 8.–10. 4. 2019).

České centrum New York - otevřená výzva

České centrum New York, 14. ledna 2019

České centrum New York nabízí v dubnu 2019 vizuálním a scénickým umělcům jedinečnou příležitost vystavovat v galerii v New Yorku. Unikátní projekt ČCNY The New Bohemia pomáhá mladým výtvarníkům a performerům prosadit se na manhattanské kulturní scéně.

Čtrnáctý ročník festivalu a soutěže pro mládež Muzite v Bulharsku - výzva

www.muzite.org, 14. ledna 2019

Od 5. do 15. července 2019 se ve městě Sozopol v Bulharsku uskuteční 14. ročník mezinárodního festivalu a soutěže pro mládež Muzite, který proběhne pod patronáží místopředsedkyně Bulharské republiky Iliany Yotové.

Kulturní měsíčník Artikl nabízí stáž

media4free s. r. o., 11. ledna 2019

Otevíráme redakci budoucí publicistické osobnosti - redaktorovi a redaktorce (Praha/Brno/Ostrava).

Moravské divadlo Olomouc - soutěž o původní dramatický text na téma Sametová revoluce

www.divadlo.cz, 11. ledna 2019

Moravské divadlo Olomouc vyhlašuje soutěž o původní dramatický text na téma Sametová revoluce.

Radnice Prahy 4 chce opět pronajmout Branické divadlo

ČTK: brn, snm, 11. ledna 2019

Radnice Prahy 4 chce opět pronajmout Branické divadlo. Na dotaz ČTK to sdělil mluvčí Jiří Bigas. Minimální nájemné je 10 000 korun bez DPH a zájemci mohou městské části své nabídky zasílat do 30. dubna 2019. Záměr pronájmu radnice zveřejnila nejen na své úřední desce, ale rovněž na realitním serveru. Divadlo městská část pronajala v roce 2016 společnosti BCD CZ principála Václava Čížkovského, které ale nakonec smlouvu vypověděla.

Svět knihy 2019 - programová výzva

http://sk2019.svetknihy.cz/, 11. ledna 2019

Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy 2019 přijímá přihlášky od zájemců o program na stáncích a v sálech.

Akce
Kurz divadelního minimalismu s Divadlem Kámen

www.divadlo.cz, 11. ledna 2019

Kurz nabídne základní zkušenost s činoherním minimalismem. Stručně se seznámíme s minimalismem v umění obecně a jeho aspekty, ty pak přeneseme do divadelního konání a uvažování. Budeme se zabývat prostým bytím na jevišti, v prostoru, ve vztahu.

Seminář filmové výchovy (nejen) pro pedagogy v Uherském Hradišti

AČFK, 11. ledna 2019

Asociace českých filmových klubů a projekt CinEd Vás tímto zvou na ukázkový seminář filmové výchovy pro pedagogy a další zájemce. Seminář je akreditovaný MŠMT ČR v rámci DVPP.

Stalo se
Univerzita Palackého podpoří kulturní a kreativní průmysl v Olomouci

https://vedavyzkum.cz/, 17. ledna 2019

Univerzita Palackého v Olomouci se v letošním roce ještě intenzivněji zaměří na výzkum kulturních a kreativních průmyslů (KKP). Analyzovat současnou situaci KKP, vytvářet v Olomouci kreativní a inspirativní prostředí pro start-upy, a zamezovat tak odlivu talentovaných lidí z olomoucké aglomerace jí nově umožní i získané grantové prostředky od Technologické agentury České republiky.

Ministr kultury ČR Antonín Staněk přijal italského velvyslance

www.mkcr.cz, 17. ledna 2019

Ministr kultury Antonín Staněk přijal v Nostickém paláci dne 14. ledna 2019 velvyslance Italské republiky J. E. pana  Francesca Saveria Nisia, který diplomatickou misi v České republice zahájil 22. října loňského roku. Do Prahy se přitom vrací již podruhé, na začátku 90. let  působil na italském velvyslanectví jako obchodní rada.

Eurosonic Noorderslag 2019 hostí největší přehlídku současné české hudby v zahraničí

www.idu.cz, 17. ledna 2019

Ve dnech 16. až 19. ledna 2019 proběhne v rámci nizozemského festivalu Eurosonic Noorderslag dosud největší přehlídka současné české a slovenské hudby v zahraničí. Během česko-slovenského fokusu budou Českou republiku reprezentovat  Bohemian Cristal Instrument, Circus Brothers, Floex & Tom Hodge, Lazer Viking, Lenny, Manon Meurt, Mydy Rabycad, Pipes And Pints, Thom Artway a Zabelov Group. Vystoupí také Hellwana, vyslaná exportním projektem Radia Wave, Czeching.

Novým předsedou Asociace spisovatelů je Ondřej Lipár

Asociace spisovatelů, 15. ledna 2019

Spolek si v prosinci zvolil nové vedení. Ke dvěma stávajícím členům výboru Asociace spisovatelů, básníkům Vítu Janotovi a Ondřeji Lipárovi, který se stal zároveň předsedou, po hlasování přibyli básnířka Iveta Svobodová (publikující pod pseudonymem Ingrid Artezz), prozaička Ivana Myšková a básník Jonáš Hájek.

Praha bude pokračovat v pravidelných obměnách ředitelů divadel

ČTK: brn,mal, 11. ledna 2019

Pražský magistrát bude pokračovat v pravidelných obměnách ředitelů svých příspěvkových organizací oblasti kultury a cestovního ruchu. Výběr ředitele divadel či muzeí se bude konat vždy po šesti letech od uvedení toho kterého ředitele do funkce. Rozhodl o tom magistrátní kulturní výbor. Letos město vypíše řízení na dva posty ředitelů. Pravidlo o volbě ředitelů zavedlo město před zhruba třemi lety a vypsalo řízení na ředitele v případě divadel nebo Muzea hlavního města Prahy.

Práce
Aertek.cz - prázdninová brigáda s filmem

KINO AERO, 17. ledna 2019

Pobytové filmové dílny pořádané kinem Aero. Hledáme posily týmu studentů a nadšených lektorů.

Odbor umění, literatury a knihoven MK ČR - konkurz

www.mkcr.cz, 17. ledna 2019

Ministerstvo kultury ČR přijme zaměstnance do pracovního poměru na pozici zástup na služebním místě č. 49, Odbor umění, literatury a knihoven.

Národní památkový ústav (Pardubice) - konkurz (památkář/ka)

www.npu.cz, 17. ledna 2019

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice památkáře – specialisty pro územní plán, urbanismus, garant území – vedoucí oddělení.

Krajská knihovna v Pardubicích - konkurz (koordinační a PR pracovník/pracovnice)

http://portal.mpsv.cz/sz/, 17. ledna 2019

Místo výkonu práce: Pernštýnské náměstí 77, Pardubice.

Knihovna města Hradce Králové - konkurz (PR)

http://portal.mpsv.cz/sz/, 17. ledna 2019

PP na dobu určitou (květen 2019 až prosinec 2021).

Konkurz do orchestrální akademie Českého rozhlasu

www.rozhlas.cz, 17. ledna 2019

Pro nástroje: I. a II. housel, viola. Doba studia: březen až červen 2019 a září 2019 až červen 2020.

Časopis Dolce Vita - konkurz (Art Director)

www.czechdesign.cz, 17. ledna 2019

Požadujeme: SŠ/VŠ grafické vzdělání; výbornou znalost programů InDesign, Adobe Photoshop, Illustrator na platformě MAC; zájem o design, módu, umění, architekturu; schopnost pracovat v týmu; spolehlivost, samostatnost, kreativitu; zkušenosti s lifestylovými časopisy či kreativními projekty.

Unie výtvarných umělců Plzeň - konkurz (tajemnice)

www.facebook.com, 17. ledna 2019

Unie výtvarných umělců Plzeň hledá pracovnici na pozici tajemnice.

Ústav dějin umění Akademie věd ČR - konkurz

www.facebook.com, 17. ledna 2019

Ústav dějin umění Akademie věd ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici výzkumného pracovníka/ce Oddělení umění raného novověku se zaměřením na rudolfínské umění.

Divadlo pod Palmovkou - dva konkurzy (rekvizitář a jevištní technik)

https://podpalmovkou.cz/, 17. ledna 2019

1) Přijmeme zaměstnance na pozici rekvizitáře na plný úvazek, s fixní pracovní dobou, večerními službami. Mezi požadavky na pozici patří dobrý zdravotní stav a časová flexibilnost, zkušenost s divadelním provozem je vítána. 2) Přijmeme zaměstnance na pozici jevištního technika na plný úvazek, s fixní pracovní dobou, večerními službami s okamžitým nástupem. Mezi požadavky na pozici patří dobrý zdravotní stav a časová flexibilnost, zkušenost s divadelním provozem je vítána.

Městské muzeum Horažďovice - konkurz (vedoucí)

www.cz-museums.cz, 17. ledna 2019

Město Horažďovice vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucího městského muzea.

Masarykovo muzeum v Hodoníně - konkurz (ICT)

www.cz-museums.cz, 17. ledna 2019

Masarykovo muzeum v Hodoníně hledá kolegu na pracovní pozici správce informačních a komunikačních technologií.

Pražský filharmonický sbor - konkurz (tenor)

http://portal.mpsv.cz/sz/, 17. ledna 2019

Podmínka účastn na konkurzu, zpěv tenor, plat dle praxe, osob. přípllatek po zkušební době a zhodnocení výkonu, zájezdy do zahraničí. Zam. výhody: stravenky, příspěvek z FKSP.

Regionální muzeum v Kolíně - konkurz (sezónní průvodce)

http://portal.mpsv.cz/sz/, 17. ledna 2019

Náplň práce: poskytování odborného výkladu a informačního servisu, obsluha pokladny a prodej zboží, dozor v areálu a v expozicích, komunikace s návštěvníky muzea.

Česká filharmonie - konkurz (flétna)

http://portal.mpsv.cz/sz/, 17. ledna 2019

Uchazeč musí splňovat výbornou dovednost hry na flétnu (první flétna). Znalost cizích jazyků je samozřejmostí. Dále je zapotřebí mít vystudovanou vysokou školu, alespoň úspěšným dokončením bakalářského stupně.

Filharmonie Brno - konkurz (hoboj)

http://portal.mpsv.cz/sz/, 17. ledna 2019

Výběrové řízení proběhne 29. 3. 2019 od 10 hod. v sídle Filharmonie Brno, Besední dům, Komenského nám. 8, Brno.

Vila Löw-Beer - konkurz (kurátor-historik)

www.cz-museums.cz, 17. ledna 2019

Muzeum Brněnska hledá vhodného kandidáta na pozici kurátora-historika ve Vile Löw-Beer.

Dům Gustava Mahlera - konkurz (odborný pracovník/ce)

www.cz-museums.cz, 17. ledna 2019

Statutární město Jihlava se sídlem v Jihlavě vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce odborná pracovnice/odborný pracovník Oddělení cestovního ruchu Odboru kanceláře primátorky Magistrátu města Jihlavy, pracoviště Dům Gustava Mahlera.

Památník Lidice - konkurz (kurátor/ka)

www.cz-museums.cz, 17. ledna 2019

Památník Lidice vyhlašuje výběrové řízení na pozici kurátora/ky historických sbírek.

Hledáme asistenta hudebního producenta

http://portal.mpsv.cz/sz/, 17. ledna 2019

Jedná se o povolání pomocného hudebního producenta v nahrávacím studiu.

Nadační fond Praha ve filmu Prague Film Fund - konkurz (tajemník/tajemnice)

Nadační fond Praha ve filmu Prague Film Fund, 16. ledna 2019

Nadační fond Praha ve filmu Prague Film Fund hledá kandidáta na pozici tajemníka/tajemnice na poloviční úvazek.

DOK.REVUE - konkurz (editor/ka)

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava, 15. ledna 2019

DOK.REVUE a Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava vyhlašují konkurz na pozici editora/ky dok.revue.

SmetanaQ - konkurz (asistent/ka produkce)

Karin Onderková, 15. ledna 2019

Nová společnost zaměřená na galerijní činnost rozšiřuje svůj tým a hledá nového kolegu/kolegyni na pozici asistenta/ky produkce.

Moravskoslezská vědecká knihovna - konkurz (asistent/ka)

Marie Šedá, 15. ledna 2019

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě hledá kolegu/kolegyni na pracovní pozici asistenta/asistentky ředitele.

Národní dům Frýdek-Místek - konkurz (ředitel/ka)

Renata Hrstková, 15. ledna 2019

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Národní dům Frýdek-Místek.

Česká filharmonie - konkurz (zprostředkovatel prodeje vstupenek)

Česká filharmonie, 14. ledna 2019

Česká filharmonie hledá spolupracovníka či spolupracovnici nabízející vstupenky na komorní koncerty v Sukově síni Rudolfina. Práce obnáší aktivní komunikaci s turisty v okolí Rudolfina v termínech koncertů.

Divadlo Archa hledá divadelní uvaděče

Divadlo Archa , 14. ledna 2019

Divadlo Archa hledá posily na pozice uvaděčů.

The Prague Concert Co. - konkurz (Tour Consultant - Festival Specialist)

The Prague Concert Co., s. r. o., 14. ledna 2019

Incomingová cestovaní agentura hledá zaměstnance na plný úvazek na pozici Tour Consultant-Festival Specialist.

Slezské divadlo Opava - konkurz (baletní soubor)

www.divadlo.cz, 11. ledna 2019

Ředitel Slezského divadla Opava vypisuje konkurz na místa: členka baletního sboru a člen baletního sboru (plný pracovní úvazek).

dok.incubator - konkurz (koordinátor/ka databáza Eventival pro filmový workshop)

DOK.Incubator, 11. ledna 2019

Pro dok.incubator, mezinárodní workshop pro tvůrce dokumentárních filmů, hledáme na čtyři měsíce koordinátora/ku, který/á pomůže dokončit přechod naší organizace do databáze Eventival.

Národní divadlo Brno - konkurz (vedoucí Oddělení ekonomiky/správce rozpočtu)

www.divadlo.cz, 11. ledna 2019

Hledáme nového kolegu nebo kolegyni na pozici vedoucí (vedoucího) Oddělení ekonomiky/správce (správkyně) rozpočtu.

Moravské divadlo - konkurz (tanečnice/tanečníci, sólisté i sbor)

www.divadlo.cz, 11. ledna 2019

Michal Štípa, šéf Baletu Moravského divadla Olomouc, vypisuje konkurz na sezonu 2019/2020 se smlouvou od srpna 2019 pro tanečnice a tanečníky (sólisty i sbor).

Krajská knihovna v Pardubicích - konkurz (koordinační a PR pracovník)

Krajská knihovna v Pardubicích, 11. ledna 2019

Sníte o kreativní a nestereotypní práci? Milujete kulturní dění, s počítačem se kamarádíte a rádi pracujete v týmu? Pokud ano,čtěte dál! Krajská knihovna v Pardubicích hledá totiž vhodného kandidáta na pozici koordinační a PR pracovník v kulturních službách.

Communication Specialist - hledáme srdcaře!

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, 11. ledna 2019

Jsi psavec tělem i duší a bije tvoje srdce pro sociální sítě? Chceš být v kontaktu s novináři, připravovat pro ně podklady a věnovat se jim na akcích? Umíš myslet "out of the box" baví tě přicházet s nápady a prozkoumávat nové možnosti?

Pražské Quadriennale - konkurz (produkční)

www.pq.cz, 11. ledna 2019

Pražské Quadriennale hledá do svého týmu nového kolegu/kolegyni na pozici vedoucí/ho produkce pro slavnostní zahájení PQ 2019 a site-specific projekty.

Fakulta umění Ostravské univerzity - konkurz (grafický design)

Hana Koudelná, 13. prosince 2018

Děkan Fakulty umění Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na systemizované místo docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností v oboru grafický design.

Copy it right!
Přepisování, kopírování, zobrazování a užívání obsahu i jeho odvozenin je možné, a to s uvedením zdroje.
Institut umění – Divadelní ústav
Celetná 17, 110 00 Praha 1
T +420 224 809 119
E info@culturenet.cz
www.culturenet.cz
Pokud se chcete odhlásit ze zasílání aktualit, prosím, klikněte zde.