Asia-Link

Program Asia-Link je spravován v rámci programu EuropeAid. Jednou ze základních prioritních oblastí Asia-Link je i sociální a kulturní rozvoj.

Základní cíle programu Asia-Link jsou:

 • rozvoj regionální a mnohostranné spolupráce mezi vysokými školami členských států a rozvojovými zeměmi v Asii
 • vytvoření nového udržitelného partnerství mezi vzdělávacími institucemi Evropské unie a Asie v oblasti terciálního vzdělávání
 • posílení existujícího partnerství

Hlavní oblasti spolupráce: 

 • rozvoj lidských zdrojů

Zlepšování dovedností učitelů a administrátorů vysokých škol, zejména prostřednictvím

- krátké stáže v Evropě či Asii za účelem vyučování nebo školení
- krátkých intenzivní zahraničních programů
- studia nebo výzkumu v zahraničí v rámci doktorského či magisterského stupně
- stáže nebo školení

 • rozvoj kurikul

Rozvíjení kurikul, tvorba nových nebo modifikovaných kurzů, modulů a materiálů:

- multi-disciplinární kurikula orientovaná k zaměstnanosti
- kurzy založené na společných nebo koordinovaných modulech v různých institucích
- moduly nebo kurzy s regionální dimenzí
- kurikula integrující aspekty spolupráce mezi vysokou školou a průmyslem orientovaná k zaměstnanosti
- otevřené a distanční vzdělávání

 • rozvoj institucí a systémů

Posílení obecného řízení vysokých škol:

- společné semináře nebo pracovní dílny zabývající se vnitřním a vnějším řízení
- školení funkcionářů vysokých škol a pracovníků z oddělení zahraničních vztahů
- evaluace celé školy, administrativní či akademické jednotky, kurikula, postupů aj.
- pilotní iniciativy na přenos kreditu, úrovně kvality a uznávání diplomů

 
Požadované spolufinancování představuje 25 % (10 %, pokud jsou partneři z nejméně rozvinutých zemí).

Minimální počet partnerů činí alespoň dva partneři z různých členských zemí EU + dva partneři ze způsobilých asijských zemí. Projekty mohou být v délce šesti až šestattřiceti měsíců. 

Způsobilými instituce jsou vysoké školy a sítě vysokých škol.

Účastnickými zeměmi programu Asia-Link jsou země Evropské unie a téměř dvacet asijských zemí.

Kontakt

EuropeAid Co-operation Office
L-41 - 02/57
B-1049 Bruxelles 
F  +32/2/29 84 863
europeaid-asia-link@cec.eu.int  

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia-link/index_en.htm

 • podpořené projekty

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia-link/fundedprojects_home.htm

Příkladový projekt

Internationally Co-ordinated Curriculum Development for Modules in Intercultural Communication

ALFA

Program ALFA (América Latina - Formación Académica) je spravován v rámci programu EuropeAid. Program je zaměřen na spolupráci institucí vysokého školství zemí Evropské unie a zemí Latinské Ameriky. 

V rámci programu jsou z hlediska kultury využívané priority:

 • 2. Architektura, urbánní a refionální plánování
 • 3. Umění a design
 • 8. Humanitní obory
 • 9. Jazyky a filologické obory
 • 14. Sociální vědy
 • 15. Komunikace a informační věda
 • 16. Ostatní oblasti (např. volný čas)

Požadované spolufinancování představuje 25 % (10 % v případě, že síť zamýšlí předložit projekt zaměřený na přípravu mobility).

Způsobilými žadateli jsou sítě vysokoškolských institucí (HEI); účastníky mohou být vysoké školy, vzdělávací centra pro dospělé, nevládní neziskové organizace, orgány veřejné správy a soukromé podniky.

Účastnickými zeměmi programu ALFA jsou země Evropské unie a téměř dvacet latinskoamerických zemí; ostatní země mohu mít v rámci projektu statut pozorovatele a svou účast hradit z vlastních zdrojů.

Sítě musí splňovat tyto podmínky:

- minimálně šest členů (tři ze tří zemí EU a tři ze tří zemí Latinské Ameriky)

- členové sítě musí být uznáni za vysokoškolské instituce národními úřady

- počet členů ze všech zemí musí být vyšší než počet členů z jedné země

Kontakt

EuropeAid Co-operation Office
Directorate B - Latin America
Unit B.2 - Centralised Operations (Latin America)
Programme ALFA
J 54 - 04/29
B-1049 Bruxelles
europeaid-infoalfa@cec.eu.int

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_en.htm

 • způsobilé instituce z ČR

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/information/institutions/ies_czech_en.htm

 • podpořené projekty

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/information/results_en.htm

 • vyhledávání partnerů

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/g2/m_login.cfm

Příkladový projekt

Turismo cultural en América Latina y Europa - investigación, formación y desarrollo regional

ALBAN

Program Alβan je spravován v rámci programu EuropeAid. Jedná se o program podporující spolupráci mezi zeměmi Evropské unie a zeměmi Latinské Ameriky v oblasti vysokoškolských stipendií pro magisterské, doktorandské a další studium a vzdělávání v institucích zemí EU.

Jednotlivá stipendia mohou trvat od šesti měsíců do tří let. 

Účastnickými zeměmi programu Alβan jsou země Evropské unie a téměř dvacet latinskoamerických zemí. 

Kontakt

EuropeAid Co-operation Office
Directorate B - Latin America
Unit B.2 - Centralised Operations (Latin America)
Programme Alβan
J 54 - 04/29
B-1049 Bruxelles
F  +32/2/29 91 047, 29 91 080
europeaid-infoalban@cec.eu.int

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alban/index_en.htm

 • koordinátor implementačního konsorcia

Asociación Grupo Santander
Universidade do Porto
Rua de Ceuta, 118 - 5° (Sala 35), PT-4050-190 Porto
info@programalban.org

www.programalban.org

 • způsobilé instituce z ČR

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alban/information/institutions/ies_czech_en.htm

EU-USA

Program spolupráce mezi zeměmi Evropské uni a Spojenými státy americkými podporuje inovativní, multilaterální, na studenty zaměřené projekty, které mají potenciál stimulovat kvalitní a dlouhodobou transatlantickou spolupráci v oblasti vysokého školství a dalšího vzdělávání. Program může rovněž podpořit mezinárodní vzdělávací projekty, které představují nové formy spolupráce mezi EU a USA.

V rámci programu jsou podporovány tyto aktivity:

 • implementační projekty konsorcií (tříleté projekty, studenti profitují z mezinárodního kurikula a kulturní dimenze, která je „přidanou“ součástí studia)
 • přípravné projekty konsorcií (jednoleté granty poskytují podporu pro plánování mezinárodní spolupráce institucím, které nemají žádnou předchozí praxi se studiem a vzděláváním v zahraničí) 
 • doplňkové aktivity (dvouleté granty podporují obecně celkový záměr vávoje mezinárodních kurikul)

Účastnickými zeměmi programu jsou členské státy EU a Spojené státy americké.

Konsorcia musí mít minimálně šest členů (tři ze tří zemí EU a tři ze tří států USA).

Způsobilými žadateli jsou vysokoškolské instituce, průmyslové a obchodní skupiny, nevládní neziskové organizace, nakladatelé, obchodní komory, veřejná správa a výzkumná centra.

Kontakt

DG Education and Culture
Unit B-6
B-1049 Brussels
T  +32/2/29 90 023
F  +32/2/29 55 719
eac-3C-cooperation@cec.eu.int

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-usa/index_en.html

 • podpořené projekty

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-usa/projects_en.html

Příkladový projekt

Music Study, Mobility, and Accountability

EU-Canada

Program spolupráce mezi zeměmi Evropské uni a Kanadou podporuje inovativní, multilaterální, na studenty zaměřené projekty, které mají potenciál stimulovat kvalitní a dlouhodobou transatlantickou spolupráci v oblasti vysokého školství a dalšího vzdělávání. Program může rovněž podpořit mezinárodní vzdělávací projekty, které představují nové formy spolupráce mezi EU a Kanadou.

V rámci programu jsou podporovány pouze implementační projekty konsorcií (tříleté projekty, studenti profitují z mezinárodního kurikula a kulturní dimenze, která je „přidanou“ součástí studia). Projekty by měly být životaschopné i po skončení grantu EU a měly by sloužit jako modelové příklady pro danou oblast.

Projekty se mohou týkat vývoje a šíření inovativních mezinárodních kurikul, studentské mobility, výměn či vývoje na počítačích a internetu založených technologií.

Účastnickými zeměmi programu jsou členské státy EU a Kanada.

Konsorcia musí mít minimálně pět členů (tři ze tří zemí EU a dva ze dvou provincií Kanady).

Způsobilými žadateli jsou vysokoškolské instituce, průmyslové a obchodní skupiny, nevládní neziskové organizace, nakladatelé, obchodní komory, veřejná správa a výzkumná centra.

Kontakt

DG Education and Culture
Unit EAC-B-6
B-1049 Bruxelles
T  +32/2/29 95 482
F  +32/2/29 55 719
eac-3C-cooperation@cec.eu.int

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-canada/index_en.html

 • podpořené projekty

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-canada/projects_en.html

Příkladový projekt

Canada Exchanges with the Mediterranean - Migration Experiences and their impact on...

EU-Australia

Program spolupráce mezi zeměmi Evropské uni a Austrálií podporuje inovativní, multilaterální projekty, které mají potenciál stimulovat kvalitní a dlouhodobou spolupráci v oblasti vysokého školství a dalšího vzdělávání.

V rámci programu jsou podporovány tyto aktivity:

 • projekty společných konsorcií (zaměřené na studentskou mobilitu a tvorbu kurikul)

Konsorcia musí mít minimálně šest členů (tři ze tří zemí EU a tři z Austrálie).

Projekty by měly být životaschopné i po skončení grantu EU a měly by sloužit jako modelové příklady pro danou oblast.

 • doplňkové aktivity (např. konference, semináře, podpora publikacím a internetovým stránkám; hlavní oblastí zájmu je strategie v mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání)

Aktivity musí zahrnovat minimálně jednoho australského partnera a minimálně dva partnery ze dvou zemí Unie. Pokud se v případě EU jedná o organizaci činnou na celoevropské úrovni (tj. zahrnuje členy minimálně ze dvou členských států EU), není potřebný druhý evropský partner.

Účastnickými zeměmi programu jsou členské státy EU a Austrálie.

Kontakt

DG Education and Culture
Unit EAC-B-6
B-1049 Bruxelles
T  +32/2/29 95 482
F  +32/2/29 55 719
eac-3C-cooperation@cec.eu.int

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu_others/australia/index_en.html

 • podpořené projekty

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu_others/australia/projects_en.html

Příkladový projekt

Sharing Our Heritages - Master Classes in Cultural and Natural Heritage Management

EU-New Zealand

Cílem tohoto programu je prostřednictvím konsorcií vytvářet společné magisterské studijní programy.

V rámci programu je podporována pouze jedna aktivita:

 • společný studijní program (výsledkem je magisterský program)

Účastnickými zeměmi programu jsou členské státy EU a Nový Zéland.

Vedle spolupráce v rámci programu EU-Nový Zéland existuje možnost požádat o stipendium v The New Zealand International Doctoral Research Scholarship Programme, který je otevřený i pro zájemce ze zemí Evropské unie. 

 

Kontakt

DG Education and Culture
Unit EAC-A-5
B-1049 Brussels
T  +32/2/29 95 482
F  +32/2/29 55 719
eac-3C-cooperation@cec.eu.int 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu_others/nz/index_en.html

Education New Zealand
P. O. Box 10-500, Wellington, New Zealand
T  +64/4/47 20 788
F  +64/4/47 12 828 
scholarship@educationnz.org.nz

www.educationnz.org.nz

 • podpořené projekty

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu_others/nz/projects_en.html

Příkladový projekt

Leonardo - A Multi-national Exploration in Interaction Design Education and Research

EU-Japan

Cílem tohoto programu je prostřednictvím konsorcií vytvářet společné magisterské a bakalářské studijní programy.

V rámci programu je podporována pouze jedna aktivita:

 • společný studijní program (výsledkem je bakalářský nebo magisterský program)

Účastnickými zeměmi programu jsou členské státy EU a Japonsko.

Kontakt

DG Education and Culture
Unit EAC-B-6
B-1049 Brussels
T  +32/2/29 90 023
F  +32/2/29 55 719
eac-3C-cooperation@cec.eu.int

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu_others/japan/index_en.html

 • podpořené projekty

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu_others/japan/projects_en.html

Příkladový projekt

Architecture and Urbanism Student Mobility International Programme

« zpět | nahoru