Podpora - granty, dotace / Evropská unie / Fondy EHP a Norska / Záchrana bohemikálních dokumentů

Záchrana neperiodických bohemikálních dokumentů 19. století ohrožených degradací papíru

Program: Fondy EHP/Norska, Priorita 1 Uchování evropského kulturního dědictví

Předkladatel: Národní knihovna ČR

Popis: Předkládaný projekt navazuje na aktivity Národní knihovny ČR zaměřené na ochranu bohemikálních dokumentů z 19. století. Cílem projektu je vytipování unikátně dochovaných dokumentů, ověření jejich fyzického stavu, přeřazení do konzervačních fondů s nejvyšším stupněm ochrany, jejich záchrana a rekatalogizace, včetně vytvoření záznamu pro elektronický katalog.

Projekt nabídne řešení problému degradace (rozpad papírového nosiče, devastace vazby) starších bohemikálních dokumentů, přičemž toto poškození postihuje téměř 30 % fondu. Zvlášť ohrožené jsou tituly dokumentující český kulturně historický vývoj, jejichž současný fyzický stav limituje nebo zcela vylučuje jejich využití čtenáři, nebo přímo ohrožuje jejich další existenci.

Na výsledky průzkumu navážou aktivity zaměřené na elektronické zpracování dochované části ohrožené sbírky. Pro reformátování neperiodických dokumentů budou využity stávající nástroje, systém Sirius pro digitalizaci, úpravy dat, konverze a vytvoření metadat. Pro zpřístupňování digitálních kopií na internetu nebo na lokální síti, podle toho, zda se na dokument ještě vztahuje ochranná lhůta autorského zákona, budou použity ověřené systémy Sirius a Kramerius.

Projekt přispěje k záchraně jedinečných dokumentů a publikací z druhé poloviny 19. století (první vydání klasiků české literatury, publikace z počátků rozvoje vědních oborů, politické, odborné i zábavné publikace odrážející proměny české společnosti a zachycující v počátcích řadu sociálních jevů - vznik politických stran, dynamiku průmyslové výroby, školství, zdravotnictví apod.) a umožní jejich zpřístupnění široké i odborné veřejnosti.

Plánovaný rozpočet: 
Celková žádaná částka v eurech a v procentech z celkových oprávněných nákladů  1 000 000 €
Celkové oprávněné náklady v eurech                                                                   1 200 000 €
Celkové neoprávněné náklady v eurech                                                                            0 €
Celkové náklady (včetně neoprávněných) v eurech                                               1 200 000 €

Kontakt

Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1

www.nkp.cz

« zpět | nahoru