Nové městské centrum Prahy 20 – kulturní památka Chvalský zámek

Program: JPD 2, Priorita 1 Revitalizace a rozvoj městského prostředí, Opatření 1.2 Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch, výzva 3
STAV: projekt je doporučen k financování (duben 2006)

Předkladatel: Městská část Praha 20

Popis: Místo realizace projektu je území Městské části Praha 20, Na Chvalské tvrzi 857/12. Jedná se o revitalizaci historické budovy Chvalského zámku, který má vynikající polohu na strategickém a významném místě v centru městské části.

Objekt, který přiléhá ke kostelu sv. Ludmily, je součástí areálu hospodářských budov, vznikajícího informačního centra a parku. Areál Chvalského zámku je zapsán v Ústředním seznamu památek. V současné době je nevyužívaný a značně poškozený s negativním dopadem na funkční a esteticko-urbanistické pojetí celého území. Po staletí je vnímán jako dominanta a historicky přirozené centrum naplňující oprávněnou potřebu člověka po existenci společenského a komunikačního místa.

Revitalizací zámku a obnovou okolních ploch zeleně vznikne nové unikátní městské centrum, čímž vzroste atraktivita pro investory, občany i návštěvníky MČ a zároveň dojde ke snížení tlaku na výstavbu nových objektů v historicky cenné lokalitě.

Realizací projektu vznikne místo pro společenské a kulturní akce, které přispějí ke zlepšení sociální soudržnosti a integrace, zdravému lokálnímu patriotismu, posílí princip partnerství. Pozitivní dopad bude mít nejen pro obyvatele městské části, ale i okolních městských částí a nejbližšího okolí na rozvoj informační společnosti a vzdělanosti /školení, přednášky, prezentace a muzeum/. Připravenost projektu k revitalizaci je značná a dokazuje ji stavebně-koncepční řešení, kvalitní a citlivé architektonické ztvárnění obnovy objektu s trvalou hodnotou pro příští generace.

Rozpočet: způsobilé výdaje: 65 298 812,- Kč
                 příspěvek z EU: 32 649 406,- Kč

Registrační číslo: CZ.04.2.06/1.2.00.3/0099

Kontakt:

Úřad městské části Praha 20, Odbor rozvoje obce
Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice
T 271 071 660, 661, 662
jstraka@pocernice.cz, chovancova@pocernice.cz, bizova@pocernice.cz

 

« zpět | nahoru