Podpora - granty, dotace / Zahraničí / Tvůrčí rezidence

Vyhledávání v adresáři

OborTypŽánrKraj
 
 
 
         
Text 
Víceslovné výrazy doporučujeme zadávat v uvozovkách.
Zobrazená 1 - 10 položka z 56 celkem.

Auxilia

Nadace vyhlašuje pravidelně otevřené veřejné grantové řízení na rozdělení finančních prostředků z výnosů Nadačního investičního fondu (NIF) na téma Propagace neziskové organizace a jejích aktivit - podporovány jsou koncové produkty propagace, např. vytvoření www stránek, veřejné prezentace organizace, mediální kampaně, tisky informačních a propagačních materiálů, natočení rozhlasového spotu apod.
Malé nám. 12
110 00 Praha 1
T  224,239,876
T  725,800,242
F  224,239,875
prchalova@auxilia.cz

Hana Prchalová
T  224 239 876
prchalova@auxilia.cz

www.auxilia.cz


Česko-německý fond budoucnosti

Posláním Fondu budoucnosti je všestranně podpořit porozumění mezi Čechy a Němci. V souladu s jeho stanovami fond poskytuje za tímto účelem finanční podporu partnerským projektům z obou zemí. Česko-německý fond budoucnosti je mezistátní instituce, jež je konkrétním výsledkem Česko-německé deklarace z 21. ledna 1997. Podepsáním Statutu českou a německou vládou byl založen dne 29.12. 1997 jakožto nadační fond podle českého práva se sídlem v Praze. Česko-německý fond budoucnosti podporuje na základě svých stanov projekty s česko – německou tematikou, případně záměry, které jsou založeny na této bázi. Projekty se mohou týkat nejrůznějších oblastí, od kultury a vědy přes vzdělávací programy, mládežnické akce až po ekologii. Důležitá a zásadní je ve všech těchto oblastech česko – německá spolupráce, která musí být ve všech podporovaných projektech zřetelná. Žádosti o podporu projektů přijímá sekretariát Fondu budoucnosti, o poskytnutí podpory rozhoduje správní rada Fondu, která zasedá čtyřikrát do roka.
Na Kazance 634/7
171 00 Praha
T  283,850,512
T  283,850,513
F  283,850,503
info@fb.cz

www.fondbudoucnosti.cz


Divadelní ústav - Kyliánova nadace

Nadace byla založena v roce 1990 v nizozemském Haagu českým tanečníkem, choreografem a baletním ředitelem, Jiřím Kyliánem. Jejím cílem je seznamovat naši odbornou veřejnost s vývojem a současností tance v zahraniční a propagovat naše taneční umění a jeho tvůrce ve světě.
Spieringdam 8, 2492 ND
The Hague

Nizozemí
T  +31 224,809,157
F  +31 224,809,226
rdg@skfh.nl, elvira.nemeckova@divadlo.cz

kylianfoundation.org, db.divadelni-ustav.cz/kylian.asp


Fond rozvoje vysokých škol

Fond představuje finanční prostředky, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR po vyjádření Rady vysokých škol každoročně vyčleňuje z rozpočtu vysokých škol. Finančními prostředky jsou dotovány projekty, které jsou zaměřeny na rozvoj vysokého školství a tvůrčím způsobem rozvíjejí vzdělávací činnost na vysokých školách v působnosti MŠMT ČR. Činnost orgánů Fondu zabezpečuje Agentura Rady vysokých škol.
Agentura Rady vysokých škol
José Martího 31
162 52 Praha 6
T  220,172,148
F  220,560,221
frvs@ftvs.cuni.cz

www.frvs.cz


Fond T-Mobile

Fond T-Mobile podporuje mj. aktivity zaměřené na zlepšení sociálního a kulturního prostředí jako například:

  • péče o drobné kulturní památky, obnova místních kulturních tradic či obecního nebo společenského života, podpora nekomerčních kulturních akcí
  • zájmová a volnočasová činnost mládeže, posílení komunitní role místních muzeí, knihoven a škol

Žadatelé musí působit a projekt realizovat na území městské části Praha 11, okresu Hradec Králové nebo okresu Louny.

Kontakt: (pro Hradec Králové a MČ Praha 11) Nadace VIA, Jelení 195/9, 118 00 Praha 1, T 233 113 370, via@nadacevia.cz; (pro Louny) Komunitní nadace Euroregionu Labe, Koněvova 1697/18, 400 01 Ústí nad Labem, T 475 208 258, info@komunitninadace.cz 


T-Mobile Czech Republic a. s.
Tomíčkova 2144/1
149 00 Praha 4
sponzoring@t-mobile.cz

t-mobile.cz


Garris

Společnost podporuje aktivity přínosné pro příznivý vývoj dítěte - záměrem je umožnit dětem a mládeži (děti, mládež a studenti do 18 let věku, kteří jsou sociálně nebo zdravotně znevýhodněni) snadnější přístup ke vzdělání a aktivnímu trávení volného času. Prioritou je podporovat takové projekty, které se vztahují oblasti aktivního využití volného času a výchově a vzdělávání (např. nákup hudebního nástroje, vybavení výtvarné dílny či zájmový kroužek). Místem realizace projektu je území hlavního města Prahy.
nám. Republiky 1a
110 00 Praha 1
info@garris.cz

Zdenka Suchardová
T  225 275 215
suchardova@garris.cz

www.garris.cz/pomahame


Goethe-Institut Prag

Goethův institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností podporující znalost německého jazyka v zahraničí a pěstující mezinárodní kulturní spolupráci. Informováním o kulturním, společenském a politickém životě zprostředkovává komplexní obraz SRN.
Masarykovo nábřeží 32
110 00 Praha 1
T  221,962,111
F  221,962,250
info@prag.goethe.org

www.goethe.de/prag


Institut français de Prague

Francouzský institut v Praze (IFP) plní dvě základní funkce: šíří francouzský jazyk a kulturu v rozmanitých podobách s důrazem na moderní vývoj a podílí se v rámci projektů spolupráce na kulturním životě hostitelské země. V České republice je tento záměr naplňován prostřednictvím tří okruhů činnosti, kdy institut plní roli jazykového a kulturního centra, umělecké a kulturní platformy a centra kulturního života a setkávání.


Štěpánská 35
111 21 Praha 1
T  221,401,011
F  221,401,049
ifp@ifp.cz

www.ifp.cz


Institut umění - Divadelní ústav

Institut umění vypisuje několikrát ročně výměnné rezidenční pobyty pro výtvarníky, scénografy, hudebníky, tanečníky apod. Některé z partnerských rezidenčních center se průběžně obměňují. Institut umění hradí většinou náklady spojené s pobytem zahraničního umělce v České republice, výjimečně spolufinancuje i pobyt českého umělce v zahraničí (např. Mexiko, Portugalsko, Německo). Institut umění dále vypisuje výzvy pro zájemce z oblasti vizuálního umění a scénografie o pobyt v ateliéru Egon Schiele Art Centra v Českém Krumlově; pobyty jsou určeny mladým umělcům do 35 let a studentům závěrečného ročníku vysoké umělecké školy.
Celetná 17
110 00 Praha 1
T  224,809,116
F  224,811,452
marketa.cerna@institutumeni.cz, info@institutumeni.cz

www.idu.cz


Komunitní nadace Tři brány

Základním posláním nadace pro vědění, umění a civilizaci je podporovat vytváření podmínek pro plnohodnotný život lidí regionu nezávisle na jejich věku, sociálním postavení či zdravotním stavu. Prioritou nadace je oblast vzdělávání, prioritní cílovou skupinou jsou děti a mládež. Za tímto účelem nadace shromažďuje projekty v oblasti vzdělávání, kultury a oblasti sociální ve městě Vyškově a v oblasti Vyškovsko, posuzuje jednotlivé projekty a uděluje granty na vzdělávací a kulturní aktivity; přiděluje sociální příspěvky v oblasti vzdělávání.
Dukelská 6
682 01 Vyškov
T  517,342,670
nadace@tribrany.cz

www.tribrany.cz


Zobrazená 1 - 10 položka z 56 celkem.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6   

« zpět | nahoru