Podpora - granty, dotace / Evropská unie / Iniciativy / Interreg / IIIA / Festival Eurotheater 2005

Festival Euroretheater 2005

Program: Interreg IIIA, Česko - Sasko, Fond malých projektů

Předkladatel a partneři

Předkladatel: Městské divadlo v Mostě, p.o.

Partner: Theater Freiberg

Popis: Hlavním cílem projektu je samotná realizace festivalu (kulturně – divadelní program). Účinkovat zde budou herci německých a českých divadel.

Rozpočet: ERDF – 227 700 Kč, SR- 0,- Kč, vlastní prostředky 75 900,- Kč

« zpět | nahoru