Podpora - granty, dotace / Evropská unie / Iniciativy / Interreg / IIIA / Muzeum Fotoateliér Seidl Český Krumlov

Muzeum Fotoateliér Seidl Český Krumlov – 1. etapa

Program: Interreg IIA Česko - Bavorsko

Předkladatel a partneři

Předkladatel: Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o

Partner: Böhmerwald –Museum Passau 

Popis: Projekt si klade za cíl obnovit kulturní dědictví společné Šumavy. Otec a syn Seidlové byli významnými fotografy, kteří dokumentovali celou oblasti Šumavy. Fotoatelier Seidl v Č. Krumlově uchovává obrovské množství dobových materiálů mapujících historii a společný život v Česko – Bavorském příhraničí od 19. století. Projekt je rozdělen do několika etap, z nichž první žádá o podporu z prostředků Interreg IIIA ČR- Bavorsko a týká se fotodokumentace a inventarizace současného stavu,zpracování odborných posudků, vytvoření depozitáře, přípravy putovní expozice, propagace a medializace projektu. Žádosti na financování dalších 2 etap projektu z prostředků INTERREG IIIA ČR – Rakousko jsou již podány. Silné je zde i zapojení bavorských partnerů, kteří se budou v budoucnu aktivně podílet na pokračování projektu (např. digitalizací dobových materiálů). Na zemské výstavě v Bavorsku bude též prezentována putovní expozice.

Rozpočet: 65.865,31 €, prostředky EU – INTERREG IIIA: 49.398,98 €, Národní prostředky – státní rozpočet: 3.293,27 €, národní prostředky – ostatní veř. prostředky: 13.173,06 €

Doba trvání: 01.06.05 – 30.05.07

Kontakt

Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o, Masná 131, 381 01 Český Krumlov, T  +420 380 704 628, F  +420 380 704 619, zdena.flaskova@ckrf.ckrumlov.cz
Böhmerwald –Museum Passau, Regensburger Strasse 48, 94036 Passau, T  +49 851 575 14, F  +49 851 575 17

 

« zpět | nahoru