Podpora - granty, dotace / Evropská unie / Iniciativy / Interreg / IIIA / Cesty s bbkult.net za kulturou po internetu

Cesty s bbkult.net za kutturou po internetu

Program: Interreg IIIA, Česko - Bavorsko

Předkladatel a partneři

Předkladatel: Šance pro Jihozápad, 345 34 Klenčí pod Čerchovem 118

Partner: Město Schönsee, Hauptstrasse 25, 925 39 Schönsee

Popis projektu: V rámci projektu bude vytvořen nový modul česko-bavorského kulturního portálu bbkult.net - "Cesty za kulturou". Nový modul umožní po zadání kritérií výběru - výchozí a cílové místo cesty, čas a zájmová oblast zadavatele - stanovit návrh trasy i s nabídkou možných kulturních zařízení, muzeí, hradů, zámků, případně aktuálně pořádaných kulturních akcí podél trasy. Výběr trasy i kulturních zařízení či akcí probíhá se zohledněním jejich časové dostupnosti.

Portál bbkult.net propojuje nabídku kulturních akcí a institucí v rámci území Plzeňského kraje a Horního Falcka, v současné době však umožňuje jen vyhledávat kulturní akce podle zvolených kritérií. Nový modul by svou funkcí přispěl k dalšímu rozvoji přeshraniční spolupráce v oblasti kultury a k větší přehlednosti nabídky cestovního ruchu a volnočasových aktivit na obou stranách hranice. Díky dvojjazyčnosti portálu bude podpořeno odbourávání jazykových i kulturních bariér, překonávání předsudků a nevědomostí mezi obyvateli příhraničí. Příprava projektu probíhala společně s bavorským partnerem a to na úrovni redakční rady portálu, tvořené rovným poměrem českými a bavorskými členy. Také obsah a nabídka nového modulu budou vytvářeny v těsné spolupráci s bavorským partnerem, neboť nabídka musí odpovídat požadavkům návštěvníků z obou stran hranice zájmového území. Partner se bude také podílet na aktualizaci dat souvisejících s funkcí nového modulu.

Rozpočet: 19.594,93 €, prostředky EU – INTERREG IIIA: 14.696,20 €, národní prostředky – ostatní veř. prostředky: 4.898,93 €

Doba trvání: 15. 2. 2005–30. 11. 2005

Kontakt

Šance pro Jihozápad, 345 34 Klenčí pod Čerchovem 118, T 376 310 242, sasek@cab.cz
Město Schönsee, Hauptstrasse 25, 925 39 Schönsee, T +49/9674 92 120, F +49 9674 923 130, E hans.eibauer@verwaltungsgemeinschaft-schoensee.de

« zpět | nahoru