Podpora - granty, dotace / Evropská unie / Iniciativy / Interreg / IIIA / Přeshraniční vzdělávací a kulturní centrum

Přeshraniční vzdělávací a kulturní centrum Královský hvozd

Program: Interreg IIIA Česko - Bavorsko

Předkladatel a partneři

Předkladatel: Město Nýrsko

Partner: Město Neukirchen bei Hl. Blut

Popis: Předmětem realizace projektu je vybavení stávajícího objektu kulturního a vzdělávacího centra výpočetní technikou, zařízením pro multimediální prezentace a kompletní vybavení interiéru(nábytek, koberce,  zařízení pro konání výstav, kompletní vybavení muzea, včetně malých dílen pro ukázky tradičních řemesel, apod.). V objektu bude vytvořen moderní přednáškový sál s tlumočícím vybavením a zařízením pro multimediální prezentaci, výstavní místnost Vlastivědného muzea a další zázemí.

Realizace projektu přeshraničního vzdělávacího a kulturního centra přímo reaguje na zvýšení vzdělanosti a případné rekvalifikace všech složek obyvatelstva, zejména pak mládeže. Důraz bude kladen především na jazykové kurzy (němčina), práci s výpočetní technikou, osvojení schopnosti získávat finanční podporu z veřejných zdrojů financování a na nabídku volnočasových aktivit. Realizace projektu přímo vytvoří 2 pracovní místa a dále přispěje k celkovému snížení nezaměstnanosti. Po vybudování centra bude jeho provoz koordinován s přeshraničními partnery – Akademie turismu Lam, Okresní úřad Cham, Město Lam, Ekoregion Arrach, Lam Lohbergh, atd.

Rozpočet:  93.611,64 €, prostředky EU – INTERREG IIIA: 70.208,73 €, národní prostředky – obecní rozpočet: 23.402,91 €

Doba trvání: 01.04.05 – 30.05.06

Kontakt                     

Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko, T  +420 376 571 616, F  +420 376 571 616, ic@mestonyrsko.cz
Město  Neukirchen bei Hl. Blut, Marktplatz 2, Neukirchen, T  +49 9974 9408-0, F  +49 9974 9408-40, 
poststelle@neukirchen-online.de

 

                                                 

« zpět | nahoru