Podpora - granty, dotace / Evropská unie / Iniciativy / Interreg / IIIA / Společně v minulosti - společně v budoucnosti

Společně v minulosti - společně v budoucnosti

Program: Interreg IIIA, Česko - Slovensko  

Předkladatel a partneři

Předkladatel: město Hodonín

Další partneři

  • český partner – Lázně Hodonín, Kulturní dům, příspěvková organizace
  • slovenský partner – město Holíč

Popis: Projekt navazuje na dlouholetou tradici setkávání se lidí na obou březích řeky Moravy, na vzájemnou kulturní, sociální, politickou a ekonomickou propojenost obyvatel od vzniku Velkomoravské říše až po současnost. Projekt zahrnuje společná kulturní a společenská setkání jak profesionálních,  tak i neprofesionálních souborů a umožňuje navázání nových kontaktů, výměnu zkušeností, spolupráci podporující rozvoj lidových tradic, a to nejen hudebních, ale i řemeslných. Na uvedených aktivitách se budou podílet všichni partneři projektu společně od jejich plánování až po realizaci. Jedná se o zrcadlový projekt, který v sobě zahrnuje hned několik hudebních žánrů od folkloru, který je pro tuto oblast netypičtější, přes folk, pop až po klasickou hudbu.

Rozpočet: ERDF – 925 000 Kč, SR- 0 Kč, vlastní zdroje – 308 500 Kč

« zpět | nahoru