Archeopark Chotěbuz

Program: SROP, Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu, Podopatření 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury CR

Předkladatel: Muzeum Těšínska

Popis: Projekt je zaměřen na výstavbu historických objektů a ukázku dobového způsobu života ve zdejší oblasti v daném historickém období. Smyslem projektu je zpřístupnění bikulturního hradiska široké i odborné veřejnosti. Toto hradisko se rozkládá na ploše 17 459 m2, nachází se v klidové lokalitě na okraji obce Chotěbuz. Je jedním z nejlépe zachovalých hradisek na území České republiky. Po realizaci projektu se obyvatelé a turisté budou mít možnost seznámit s životem místních obyvatel v období 5. a 6. století př. n. l. (halštatská kultura) a v období od 8. stol. do 1. poloviny 11. stol. (slovanské osídlení). 

Předmětem předkládaného projektu je výstavba replik dobových objektů na akropoli, která je samostatnou etapou  budování archeoparku celého archeoparku. Výhledově se počítá s dokončením 1. a 2. předhradí a školícího střediska.

Rozpočet: 9 290 930 Kč (podpora EU 6 968 198 Kč)

Registrační číslo: CZ.04.1.05/4.2.00.1/0261

Kontakt

Hlavní tř. 15, 737 01 Český Těšín
Danuše Czaická
T  558 761 211
muzeum@muzeumct.czreditel@muzeumct.cz

www.muzeumct.cz

« zpět | nahoru