OBNOVA KULTURNÍ PAMÁTKY - VLAŠIMSKÉHO ZÁMECKÉHO PARKU (1. fáze)

Program: SROP, Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu, Podopatření 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury ČR

Předkladatel: Město Vlašim

Popis: Realizace projektu významně podpoří obnovu parku a jeho rozvoj v oblasti cestovního ruchu - tedy zlepšení infrastruktury a následné zvýšení jeho návštěvnosti - a to především opravou a zpřístupněním dosud veřejnosti uzavřených objektů a prostor a vznikem nových služeb a aktivit pro návštěvníky.

Lepší přístup k informacím a praktickou pomoc naleznou návštěvníci v novém Informačním centru s veřejným internetem. Budou mít také více možností, jak strávit v parku svůj čas. Zcela novou nabídku představují expozice o evropských parcích v muzeu i expozice o historii vlašimského parku ve Starém hradě, nový prohlídkový okruh po rekonstruovaných romantických stavbách (Starém hradě, ateliéru a nové galerii), přístup do zámecké věže - rozhledny nebo využití stávající rozšířené i nové naučné stezky i návštěva opravené znosimské brány s občerstvením. Tuto nabídku aktivit mohou návštěvníci parku využít při jednoduché orientaci s novým orientačním systémem a obsahově i obrazově kvalitními tiskovými materiály.

Evropský kontext významu vlašimského parku bude akcentován expozicí o evropských přírodně krajinářských parcích, která bude realizována ve spolupráci s vybranými evropskými parky, jejichž zástupci se zúčastní slavnostního otevření rekonstruovaného vlašimského parku.

Projekt vznikal na principu partnertství a do jeho příprav i realizace je zapojena veřejná správa, neziskové organizace i podnikatelé. Během přípravy i realizace projektu Město Vlašim spolupracuje a konzultuje detaily s předními odborníky na památkovou péči, historiky a restaurátory. Tak bude zachováno a podpořeno vzácné kulturní dědictví naší země.

Rozpočet: 7 864 062 Kč (podpora EU 5 587 889 Kč)                       

Registrační číslo: CZ.04.1.05/4.2.00.1/0085

Kontakt

Městský úřad Vlašim
Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim 
Luděk Jeništa
T  317 850 104, 602 225 200
starosta@mesto-vlasim.cz

www.mesto-vlasim.cz

« zpět | nahoru