Aktivní turistika na Orlicko-Třebovsku

Program: SROP, Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu, Podopatření 4.2.1 Podpora nadregionální infrastruktury ČR

Předkladatel: Region Orlicko-Třebovsko

Popis: Projekt Aktivní turistika na Orlicko-Třebovsku, zaměřený na vybudování infrastruktury pro rozvoj aktivních pobytů a rekreace, je pro investora svazek obcí Region Orlicko-Třebovsko a jeho partnery, zejména z řad obcí, neziskový veřejně prospěšný projekt. Předmětem je vybudování 30 km víceúčelových cyklokomunikací a bruslařských drah o šířce 2,5 až 3 m s kvalitním živičným povrchem v údolí Tiché Orlice a Třebovky (tři na sebe navazující úseky začleněné do národní sítě cyklistických koridorů), vybudování turistické ubytovny v Cakli a investice do obnovy a zpřístupnění hradu Lanšperk.

Rozpočet: 103 786 326 Kč (podpora EU - ERDF 54 170 000 Kč, státní rozpočet 10 830 000 Kč, soukromé/obecní zdroje 38 786 326 Kč)

Kontakt

Renata Šedová
T  465 526 075

www.orlicko-trebovsko.cz

« zpět | nahoru