Vyhledávání v adresáři

OborTypŽánrKraj
 
 
 
         
Text 
Víceslovné výrazy doporučujeme zadávat v uvozovkách.
Zobrazená 1 - 10 položka z 10 celkem.

Atelier Fiala

Atelier fiala se prioritně zabývá restaurováním uměleckořemeslných památek a starožitností. Cílem ateliéru je špičková kvalita nejen restaurátorské práce, ale i návazných služeb. Spoluprací s příbuznými obory zajišťuje co nejkomplexnější služby včetně poradenství při odhadech cen a koupi starožitností.
Na Chvalské tvrzi 858
190 00 Praha 9
T  724,560,201
T  724,560,203
info@atelier-fiala.cz

www.atelier-fiala.cz


Egon Schiele Art Centrum Český Krumlov

Vedle dokumentace o životě a díle Egona Schieleho a celoroční výstavy jeho prací nabízí Egon Schiele Art Centrum na ploše 3 000 m2 výměnné výstavy klasického a současného umění 20. století. V části muzejního komplexu vznikla řada velkorysých ateliérů pro delší studijní a pracovní pobyty mladých umělců z východní i západní Evropy; ateliéry jsou pronajímány ministerstvům kultury nebo uměleckým institucím různých zemí na deset let; k dispozici je též apartmá pro spisovatele. Centrum neposkytuje žádnou finanční podporu, pouze prostory pronajímá. Muzeum doplňuje rozsáhlý muzejní obchod a tradiční kavárna s českými specialitami pro umělce a milovníky umění s odpovídající atmosférou.
Široká 71
381 01 Český Krumlov
T  380,704,011
F  380,711,191
office@schieleartcentrum.cz

www.schieleartcentrum.cz


Galerie Albertovec

Galerie Albertovec pravidelně představuje mladé výtvarné umění. Galerie Albertovec chce v budoucnu také organizovat výtvarná sympozia a stipendijní pobyty, vytvořit prostor pro koncerty, experimentální divadlo a promítání filmů, a postupně založit prodejní galerii, knihovnu apod.
Albertovec 297
747 28 Štěpánkovice
T  775,243,553
galerie@galeriealbertovec.cz

www.galeriealbertovec.cz, albertovec.cz/galerie


Galerie GAMU

Gamu je galerií AMU v Praze. V galerii budou svoji práci prezentovat především studenti filmové fakulty, ale i zbylých dvou, divadelní a hudební. Výstavní prostory budou k dispozici i studentům jiných vysokých uměleckých škol.
Galerie Akademie múzických umění v Praze, Hartigovský palác
Malostranské náměstí 12
118 00 Praha 1
michael.ctveracek@famu.cz

www.gamu.cz


MeetFactory

Komplex MeetFactory slouží jako unikátní kulturně-vzdělávací, ateliérové, rezidenční a produkční centrum nabízející umění, zábavu i jiné vybrané služby. Záměrem je propojení řady kulturních a zábavních projektů (galerie, kino, knihkupectví, videotéka, výstavy v negalerijních prostorech, projekce, semináře) s možností kulturního zázemí (kavárna, taneční klub).

Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5
T  251,551,796
meetfactory@meetfactory.cz

www.meetfactory.cz


Školská 28 - komunikační prostor

Komunikační prostor Školská 28 je výstavní a vzdělávací prostor v centru Prahy s více než desetiletou tradicí. Od roku 1999 se věnuje oblasti českého a zahraničního výtvarného umění, současné hudby, autorské filmové tvorby nebo nových médií. Důležitým aspektem v koncepci je pestrá dramaturgie večerních programů, jako jsou přednášky, tematické pořady a tvůrčí dílny. Neformální prostředí obohacuje nabídku společenského a kulturního života v centru Prahy. Program Komunikačního prostoru je určný hlavně pro mladší a střední generaci, nicméně některé pořady jsou připravované pro děti, mládež, ale i pro seniory, nebo zahraniční návštěvníky Prahy. Dramaturgie výstav a programů sleduje uměleckou kvalitu a současně je výzvou pro hru a experimenty s dosud nezavedenými uměleckými formami
Poštovní adresa: DEAI, o. s., Dlouhá 33, 110 00 Praha 1
Školská 28
110 00 Praha 1
T  296,325,066
skolska28@skolska28.cz

www.skolska28.cz


Stir up

Parasurrealistická skupina Stir up vznikla rozpadem ostravské pobočky Společnosti Karla Teiga v r. 1995. Bohatá výstavní a publikační činnost v úzké spolupráci především s parasurrealistickou skupinou Phases. T  568,851,110
T  605,850,406
amaprint@iol.cz

stir-up.net
Tranzit.cz

Tranzit je dlouhodobá iniciativa zaměřená na realizaci projektů současného umění ve střední Evropě. Její aktivity, podporované Erste Bank Group, vytvářejí dynamickou mezioborovou platformu, která umožňuje dialog mezi umělci, kurátory, kritiky a dalšími uměleckými profesemi, na straně jedné, a veřejností, na straně druhé. Tranzit podporuje lokální umělecké a teoretické aktivity. Před institucemi dává přednost jednotlivcům a realizovatelným projektům menšího rozsahu, které však mohou mít významný místní a mezinárodní přínos. Podpora je adresována především procesuálně orientovaným, inovačním a experimentálním projektům a také těm, které jsou životaschopné v dlouhodobějším časovém horizontu. Tranzit podporuje partnerskou spolupráci, vytváření sítě mezinárodních, mezigeneračních a mezioborových kontaktů a vzájemnou výměnu poznatků a zkušeností.
Kontaktní adresa: Dittrichova 9/337, 120 00 Praha 2
Sídlo:
Fričova 11
120 00 Praha 2
T  222,515,229
office.cz@tranzit.org

www.cz.tranzit.org


Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze

Centrum nabízí vzdělávací a kulturní pořady a programy, přednášky, kombinované pořady, dílny a cykly, určené nejen židovským zájemcům z řad žáků, studentů, učitelů a badatelů, ale i širší veřejnosti. V těchto programech se zaměřuje na řadu dosud jen okrajově zmíněných témat.
Maiselova 15 (3. patro)
110 00 Praha 1
T  222,325,172
T  224,819,352
F  222,318,856
education@jewishmuseum.cz

www.jewishmuseum.cz/cz/czvkc.htm


Zobrazená 1 - 10 položka z 10 celkem.

« zpět | nahoru