Divadlo Open Air

Předkladatel: Divadlo J. K. Tyla

Program: SROP, Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu, Podopatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu; Grantové schéma Plzeňského kraje Podpora veřejných subjektů při rozvoji služeb v cestovním ruchu v Plzeňském kraji

Pozn.: Projekt byl vybrán k podpoře, smlouva ještě nebyla podepsána.

Popis: Jedná se o projekt, jehož cílem je přilákat množství turistů vytvořením zcela nové akce, která nabídne výjimečné kulturní zážitky. Projekt si bere za vzor známé velké divadelní festivaly v západní Evropě, zejména v Edinburghu, Avignonu a Vídni, které se pořádají již mnoho let, získaly si značný mezinárodní věhlas a pravidelně přitahují mimořádné množství turistů. Projekt je v českém prostředí mimořádný, protože pouliční divadelní show v této republice zatím fakticky neexistuje. Pořádané kulturní festivaly jsou totiž vesměs zaměřeny na kulturní kvalitu, kterou vyhledává kulturní publikum a hodnotí odborné poroty.

Divadlo Open Air naproti tomu chce nabízet velké vizuální pouliční produkce pro co největší počet návštěvníků – turistů. Zaujme je spojením dramatického pohybu, světla, hudby, humoru a vtáhne je ke spoluúčasti na divadelním představení. Představení Open Air, neboli pod širým nebem, jsou blízká i laické veřejnosti a jejich atraktivnost bude podpořena umístěním do působivých přirozených „kulis“ města Plzně. Pouliční divadlo je divadlem beze slov, nezná jazykové bariéry a může být vítanou atrakcí i pro zahraniční turisty v ulicích.

Divadlo Open Air se v Plzni bude pořádat každoročně, pravidelně vždy na začátku září a přispěje ke zviditelnění města Plzně a plzeňského regionu, které se tím stanou atraktivnějším turistickým cílem než jsou doposud. První, zahajovací ročník je plánován na září 2006.

Projekt dobře zapadá do současné poptávky a je v souladu s programovými dokumenty města, kraje i se zadáním grantového schématu. Kulturní turismus je v posledních létech v evropském cestovním ruchu nejrychleji rostoucí složkou. Tematické kulturní turistické nabídky prokazatelně přitahují značné množství turistů. Příliv turistů směřujících za pravidelně pořádanými kulturním akcemi přináší mnohým západoevropským městům značné ekonomické užitky. Plzeň se může stát podobným kulturním centrem východní části Evropské unie a tato akce k tomu může vhodně přispět.

Rozpočet: 6 591 300 Kč (podpora EU 3 000 000 Kč)

Registrační číslo: CZ.04.1.05/4.1.38.1/1470

Kontakt

Divadlo J. K. Tyla
Prokopova 14, 301 00 Plzeň
T  377 226 743, 378 038 048 
F  377 330 653
reditelstvi@djkt-plzen.cz 

www.djkt-plzen.cz

« zpět | nahoru